Mazinās jauniešu skaits

Latvijas augstskolās joprojām dominē sociālo un humanitāro zinātņu programmas, ko apgūst 65,4 % studentu. 2015./2016. akadēmiskajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, studentu skaits sociālajās un humanitārajās zinātnēs samazinājies par 4,0 %, savukārt eksaktajās zinātnēs palielinājies par 9,5 %.

2015./2016. akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 29,1 tūkstotis studentu, kas ir par 0,2 % mazāk nekā pagājušajā gadā. No visiem pirmkursniekiem 62,7 % studijas uzsāka sociālo un humanitāro zinātņu programmās, bet 26,9 % – eksakto zinātņu programmās

Samazinājies audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā. 2015./2016. mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs mācās 27,4 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 8,3 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Vispopulārākās ir dabaszinātnes un inženierzinātnes – tās apgūst  43,3 % profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu

Profesionālajās izglītības iestādēs šajā mācību gadā uzņemti 10,9 tūkstoši audzēkņu – par 6,9 % mazāk nekā 2014./2015. mācību gadā. Datorzinātņu specialitātēs uzņemti par 18% vairāk audzēkņu un ar lauksaimniecību saistītās specialitātēs – par 11%.

Piecpadsmit gadu periodā (no 2000./2001.gada) studentu skaits samazinājies no 102,3 uz 84,3 tūkstošiem, bet audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā samazinājies no 48,6 uz 27,4 tūkstošiem.

Latvijas sports

Jau kādu laiku ir iespējas iepazīties ar Virtuālo sporta encikopēdiju. Virtuālā enciklopēdija ir  par Latvijas sportistiem, viņu ikdienu, par sporta vēsturi un notikumiem.

Latvijas sportistu panākumi gūti dažādos laikos un dažādos pasākumos. Kā tas dažkārt notiek, par viņiem aizmirst, viņu gūtās uzvaras paliek tālā pagātnē. Sports ir sacensības, tie ir treneri, tiesneši, organizatori bez kuriem nav iedomājams sports. Virtuālās enciklopēdijas mērķis ir palīdzēt atcerēties sportistus, viņu sniegumos, kā ieinteresēt jauniešus pievērsties aktīvām sporta nodarbībām, būt Latvijas sportistu panākumu turpinātājiem.  Enciklopēdijā ir materiāli par Latvijas sporta vēsturi no pirmsākumiem līdz pēdējām olimpiskajām spēlēm RIO. Visi sportisti un sporta organizatori grupēt alfabēta secībā, norādot dzimšanas datus, izglītību, sportiskos sasniegumu un dzīvi pēc aktīvā sporta.

Īpaša sadaļa veltīta šķēpmešanai, kur Latvijas sportistiem ir vislielākie sasniegumi. Sadaļā ir izziņas materiāls par šķēpmešanas vēsturi, labākajiem sasniegumiem un publicēti 2016.gada labākie rezultāti.

Enciklopēdiju izstrādājuši  - Latvijas Izglītības fonds un Latvijas Olimpiskā akadēmija.  Redakcijas kolēģija: Agra Brūne – Latvijas Sporta muzejs Ilgvars Forands, Dr.paed. - Latvijas izglītības fonds Antra Gulbe, Dr.paed. - Latvijas Olimpiskā akadēmija. Informācija: www.izglitibasfonds.lv; www.loa.lv. Redakcija cer, ka interesenti atradīs sev vajadzīgo informāciju, kā arī papildinās enciklopēdiju ar jauniem materiāliem.

Virtuālās enciklopēdijas izstrādi un uzturēšanu finansē Latvijas Izglītības fonds.

EuroSkills 2016

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajos atlases konkursos noskaidroti 12 finālisti, kuri pārstāvēs Latviju Eiropas lielākajā un prestižākajā jauno profesionāļu meistarības konkursā „EuroSkills 2016”. Vietu Latvijas nacionālajā komandā izcīnījuši jaunieši no profesionālās izglītības iestādēm Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Kandavā un Priekuļos.

Finālisti izraudzīti no nacionālo konkursu laureātu vidus, kuriem vairāku mēnešu garumā VIAA organizēja mācības un meistarklases, piesaistot atzītus nozaru profesionāļus. Iespēju pārstāvēt valsti uz starptautiskās skatuves ieguvuši tie jaunieši, kas vairāku kandidātu konkurencē vispārliecinošāk demonstrējuši savas profesionālās prasmes.

Konkursā, kas no šī gada 30. novembra līdz 4. decembrim norisināsies Zviedrijas pilsētā Gēteborgā, Latviju pārstāvēs:

  • apģērbu modelētājas un izgatavotājas Ieva Blūma, Rīgas Stila un modes vidusskola, un Kate Stroža, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
  • elektriķis Andis Lācis, Rīgas Valsts tehnikums;
  • grafiskā dizainere Anete Aizbalte, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas speciālisti Andrejs Anaņevičs, Liepājas Valsts tehnikums, un Guntis Graudiņš, Priekuļu tehnikums;
  • lauksaimniecības tehnikas mehāniķis Krišjānis Jurāns, Priekuļu tehnikums;
  • mēbeļu galdnieks Reinis Gusts, Cēsu Profesionālā vidusskola;
  • pavāre Kristiāna Šteinfelde, Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums;
  • skatlogu noformētāja Linda Vilka, Liepājas Dizaina un modes vidusskola;
  • viesmīlis Anrijs Eglītis, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums;
  • web lapu izstrādātājs Igors Novickis, Rīgas Tehniskā koledža.

Nacionālās komandas dalībniekus līdz decembrim sagaida intensīvs gatavošanās posms. Vērtējot gūto pieredzi konkursa kandidātu statusā, jaunie profesionāļi atzīst, ka tā pilnveido ne tikai pašus, bet arī iedvesmo citus izvēlēties profesionālo izglītību kā pamatu veiksmīgai karjerai.

Konkurss EuroSkills notiek katru otro gadu, mijoties ar pasaules līmeņa konkursu WorldSkills. Latvija šajā konkursā piedalās kopš 2008. gada, izcīnot trīs zelta, divas sudraba un astoņas izcilības medaļas. Jauno profesionāļu dalību EuroSkills 2016 konkursā līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Latvijas nacionālās komandas gatavošanās procesam var sekot līdzi SkillsLatvia Facebook profilā un VIAA mājaslapashttp://www.viaa.gov.lv sadaļā EuroSkills 2016.

 

 

Skolu skaits

Latvijā darbojas 44 skolas, kas ir par vienu mazāk nekā pērn, bet pamatskolu gan ir par deviņām mazāk (297), un arī vidusskolu grupā ir tikpat liels mīnuss (šobrīd ir 314). Nelielas pārmaiņas piedzīvojušas arī speciālās skolas - tās šogad ir par vienu mazāk (59). Nemainīgs palicis vien vakara, neklātienes un tālmācības (23), kā arī profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu skaits (3).

Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka skolēnu skaits valstī ir nedaudz palielinājies: no 202 715 uz 204 474. Tomēr lielākajā daļā Latvijas pašvaldību nav pamata optimismam: skolēnu daudzums kāpis 44 novados, kamēr 75 - tas krities. Turpinās migrācijas procesi uz lielajām pilsētām un Pierīgas reģioniem, līdz ar to tajos skolēnu bilance ir ar pluszīmi, piemēram, Mārupes novadā ir par 11,9% vairāk bērnu un Garkalnes novadā - par 10%. Savukārt lauku novados tendence ir pretēja, un daudzviet pat ir ievērojami mīnusi: vislielākais samazinājums ir Vecpiebalgas (-16%), Rundāles (-12,8%) un Raunas (-12,1%) pašvaldībās.

Vēl joprojām ir daudz to mācību iestāžu ar 70 skolēniem. Ir piecas sākumskolas un piecas pamatskolas, kur ir ne vairāk kā 20 skolēni. 36 skolās zinības apgūst 21 līdz 40, bet grupā ar 41 līdz 50 skolēniem ir 30 mācību iestāžu, tostarp viena vidusskola. Ļoti mazs skolēnu skaits (līdz 70) ir vēl divās vidusskolās. Tajās 10.-12. klasē ir līdz 20 (tādu ir vēl 20 skolu), un daudzās nav pat trīs klašu komplekti. Lielā daļā vidusskolu (101) šajā posmā ir no 21 līdz 60 skolēniem, 83 līdz 100, 63 līdz 150, 53 līdz 300, un tikai vienpadsmit mācību iestādēs vidusskolēnu skaits pārsniedz 300.

Vislielākā ir Jelgavas 4. sākumskola ar 967skolēniem. Starp pamatskolām mazākā ir Jēkabpils novada Dunavas skola ar 17 skolēniem, kamēr Jēkabpils pamatskolā mācās 761 skolēns, vidusskolu grupā tikai 49 audzēkņi ir Ludzas novada Istras skolā, kamēr 1403 ir Rīgas Purvciema vidusskolā. Ģimnāziju «pretpoli» ir atrodami Rīgā: Pļavnieku un Klasiskā: vienā ir 108, otrā - virs pusotra tūkstoša izglītojamo (tā ir arī vislielākā skola Latvijā). Tieši galvaspilsētā ir arī vērojama vislielākā skolēnu izkliedētība.

Izsludināta pieteikumu atlase pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai

Lai veicinātu pēcdoktorantu pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pieteikumus var iesniegt līdz 30. novembrim.

Projekts paredz attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī veicinot pētniecības kompetenču pilnveidošanu. Tādējādi projekts nodrošinās arī kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu un cilvēkresursu atjaunotni zinātnē.

VIAA īstenotajā projektā atbalstāmās darbības ir fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana, tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, kompetenču pilnveidošana, kā arī starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.

Zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem projekta īstenošanas laikā paredzēts izveidot vismaz 384 jaunas darba vietas pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē, izstrādāt 1280 zinātniskos rakstus un 416 jaunus komercializējamus produktus un tehnoloģijas. Plānots, ka projekta īstenošana sekmēs privātā sektora investīciju piesaisti pētniecībai 3,2 milj. eiro apmērā un privātā sektora un zinātnisko institūciju ciešāku sadarbību, paredzot, ka vismaz 100 komersanti sadarbosies ar zinātniskajām institūcijām.

Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir vairāk nekā 64 milj. eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 54,4 milj. eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 6,4 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 3,2 milj. eiro. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.
Plašāka informācija par projektu un pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi, kā arī pieteikuma veidlapas pieejamas VIAA mājas lapā http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/_izsludinatie_konkursi/.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma