Tehnoloģijas attīstās, darba tirgus nemitīgi mainās, un tam pakārtoti mainās arī prasmes, kuras tiek pieprasītas darba tirgū. Tiek veidotas un attīstītas dažādas prasmju datubāzes, un prasmju prognozēšanas rīkus ievieš arī Latvija.

2021. gadā darba devēji visvairāk pieprasa tādas sociālās prasmes kā:

 • komunikācijas prasmes (spēja augt uzņēmumā un veidot karjeru lielā mērā ir atkarīga tieši no darbinieka komunikācijas prasmēm);
 • iniciatīva (neatkarīgi no tā, vai darbinieks ir tikko uzsācis darba gaitas uzņēmumā vai veido karjeru, būtiska ir darbinieka spēja izrādīt iniciatīvu);
 • piemērošanās (konkrēto prasmi sauc arī par “pārmaiņu menedžmentu” jeb spēju piemēroties jauniem apstākļiem);
 • problēmu risināšana (tas prasa darbinieka spēju risināt gan nelielas, gan lielas problēmas un identificēt problēmas cēloni);
 • sadarbība (spēja sadarboties, ņemot vērā katra kolēģa stiprās un vājās puses);
 • laika menedžments jeb plānošana (spēja efektīvi plānot savu laiku, ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē daļa darbinieku strādā attālināti, lielākoties mājās);
 • emocionālā inteliģence (spēja profesionāli runāt par problēmām un emocijām var novērst nevajadzīgus pārpratumus un kļūdas);
 • vēlme mācīties un attīstīties (izrādīt vēlmi attīstīties sevišķi ir būtiska nozarēs, kuras ir pārmaiņu procesā);
 • kreativitāte (tā ir spēja saskatīt problēmu no cita skatījuma un piedāvāt jaunus risinājumus);
 • projektu vadība (projektu vadīšana ietver vairākas prasmes un zināšanas, arī spēju vadīt komandu un izmantot iesaistīto stiprās puses, tas pierāda arī to, ka darbinieks ir gatavs uzņemties atbildību).

Savukārt pieprasītākās t.s. “cietās” jeb profesionālās prasmes LinkedIn vērtējumā ir (2020. gada dati):

 • blokķēdes tehnoloģijas;
 • mākoņdatošana;
 • analītiskā domāšana un spriešana;
 • mākslīgais intelekts;
 • UX dizains;
 • biznesa analīze;
 • saistītais mārketings;
 • pārdošanas prasmes;
 • zinātniskā skaitļošana;
 • video veidošana.

Pētījumi apliecina, ka nākotnē darba vietā būs mazāk rutīnas, vairāk autonomijas, vairāk informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mazāk fizisku darba uzdevumu un vairāk sociālo un intelektuālu uzdevumu. Sociālās prasmes kļūst arvien vērtīgākas. Līdz ar to nav vienotas unikālas receptes prasmju apguvei un tieši sociālās prasmes var būt tās, kuras veicina “tehnisko” jeb profesionālo prasmju apguvi un pielietošanu.

Saīsinats no EPALE

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma