Starptautiskā konkursā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atlases konkursos noskaidrojusi meistarīgākos jauniešus, kas dosies pārstāvēt Latviju vērienīgākajā pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2017, kas norisināsies Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, no 14. līdz 19. oktobrim.  Notika vairākas atlases kārtas – skolās, reģionos un nacionālajā konkursā SkillsLatvia 2017. Kopumā vairāk nekā 30 Latvijas komandas kandidāti vairāku mēnešu garumā piedalījās VIAA organizētajās mācībās un meistarklasēs kopā ar nozares profesionāļiem

WorldSkills jauno profesionāļu konkurss notiek katru otro gadu un mijas ar Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursu EuroSkills. Pašlaik WorldSkills International asociācijā ir 77 dalībvalstis no visas pasaules. Konkursā sacentīsies vairāk nekā 1300 jauno profesionāļu no 77 WorldSkills International organizācijas dalībvalstīm, piedaloties 51 prasmju konkursā.

WorldSkills 2017 konkursu pārstāvēs:

  • apģērbu izgatavotāja Elīna Skrindževska, Jelgavas Amatu vidusskola;
  • skatlogu noformētāja Linda Vilka, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola;
  • grafiskā dizainere Katrīna Elizabete Sīle, Rīgas Valsts tehnikums;
  • web lapu dizainers Igors Novickis, Rīgas Tehniskā koledža;
  • pavāre Kristiāna Šteinfelde, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums;
  • elektrisko instalāciju tehniķis Andis Lācis, Rīgas Valsts tehnikums;
  • mēbeļu galdnieks Dāvis Raimonds Rasups, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums;
  • smagās tehnikas apkopes mehāniķis Jānis Ozols, Priekuļu tehnikums.

Latvijas komandas dalība konkursā WorldSkills 2017 finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.

 

Skolu reitings

Ata Kronvalda fonds (AKF) publiskojis Latvijas skolu reitingu 2016./2017. mācību gadā. Skolas vērtē “lielo” (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100) un “mazo” skolu grupās. Šogad reitingā ir iekļautas 120 mazās un 86 lielās skolas.

AKF katru gadu nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.

Lielo skolu grupā reitinga augšgalā:

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Daugavpils Krievu vidusskola – licejs
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Cēsu valsts ģimnāzija
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Rīgas Franču licejs
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Siguldas Valsts ģimnāzija
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Salīdzinot ar pagājušo gadu, lielo skolu reitinga pirmās trīs vietas paliek nemainīgas.. Gūtie panākumi Rīgas Valsts 2.ģimnāzijai ir nodrošinājuši skolas ierindošanos topa 8.vietā, katru gadu pakāpjoties pa mazam solītim – 2014. gada skolu reitingā ģimnāzija bija 27.vietā, 2015. gadā – 17.vietā, 2016.gadā – 13. vietā un šogad iekāpjot topa desmitniekā, skola parāda savu talantīgo skolēnu un skolotāju ieguldīto darbu.

Mazo skolu grupā reitinga augšgalā:

RTU Inženierzinātņu vidusskola
Preiļu 1.pamatskola
Rīgas 89. vidusskola
Auces vidusskola
Majoru vidusskola
Rēzeknes Katoļu vidusskola
Brocēnu vidusskola
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Rudzātu vidusskola
Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pirmo pozīciju nemainīgi saglabā RTU Inženierzinātņu vidusskola. Ar vislielāko kāpienu reitinga augšgalā iekļuva Rēzeknes katoļu vidusskola, šī gada reitingā skola ierindojās 6.vietā. 2016. gada reitingā skola neiekļuva vispār, savukārt 2015.gada reitingā ierindojās 81.vietā, līdz ar to šī mācību gada Rēzeknes katoļu vidusskolas sasniegumi vērtējami par ļoti atzīstamiem.

No „Latvijas Avīze”.

 

 

Kvalitātes novērtēšana

2017.gada 27.jūlijā, Saeima otrajā, galīgajā lasījumā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Izglītības likumā, kas pilnveido pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Jaunā sistēma palielina izglītības iestādes autonomiju un skolas atbildību izglītības kvalitātes un skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā. Kā svarīgākais pedagoga darba kvalitātes novērtējuma kritērijs ir izvirzīts pedagoga ikdienas darbs mācību stundā, sadarbības prasmes un skolotāja atbalsts skolēnu spēju attīstībā un virzībā.

Jaunā kvalitātes pakāpes piešķiršanas sistēma paredz, ka pedagogs varēs pretendēt un iegūt kādu no trim kvalitātes pakāpēm. Pedagoga novērtēšanai katras mācību iestādes vadītājs izstrādā un apstiprina novērtēšanas kritērijus un izveido novērtēšanas komisiju, kas veic pedagogu novērtēšanu. Novērtēšanas procesā komisija izvērtē katra pedagoga ieguldījumu bērnu mācīšanās vajadzību nodrošināšanā, akcentējot skolotāja prasmes motivēt ikvienu bērnu paaugstināt savus mācību sasniegumu atbilstoši katra spējām un vajadzībām.

Izglītības iestāde vai pašvaldība varēs papildināt vērtēšanas nosacījumus un kritērijus, ievērojot izglītības programmas vai pedagoga veicamo pienākumu specifiku, kā arī novada vai reģionālās tradīcijas, pieredzi, tajā skaitā skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kvalitāti. Kvalitātes pakāpe pedagogam tiek piešķirta uz vienu, diviem vai trim gadiem un ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā veikta pedagoga novērtēšana,
Pedagogs pats var izvēlēties dalību novērtēšanas procesā, izglītības iestādes vadītājam iesniedzot iesniegumu. Tāpat pedagogs var izvēlēties pakāpi, uz kuru pretendē, neievērojot pēctecību. Grozījumi Izglītības likumā arī paredz, ka piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi nosaka tās izglītības iestādes vadītājs, kurā novērtēta pedagoga profesionālās darbības kvalitāte. Piemaksa tiek noteikta, ņemot vērā novērtēšanas procesa rezultātus un pieejamos finanšu līdzekļus. Jaunais regulējums ļaus efektīvāk izmantot finanšu līdzekļus izglītības iestāžu darba kvalitātes paaugstināšanai, mainot līdzšinējo praksi, ka izglītības iestādē pedagogiem vienlaikus tika noteiktas dažādas piemaksas, kas saistītas ar darba kvalitāti..

Panākumi fizikā

Latvijas skolēni 48. starptautiskajā fizikas olimpiādē Indonēzijas pilsētā Džogžakartā, kas notika no 16. līdz 23. jūlijam,  ieguva divas bronzas medaļas - Ingvars Vitenburgs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Puškina liceja absolvents Aleksejs Jeļisejevs, kā arī vienu sudraba medaļu, ko ieguva Reinis Irmejs no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.

Olimpiādē Latviju pārstāvēja piecu skolēnu un divu mentoru komanda. Kopumā piedalījās 400 skolēnu no 86 valstīm. Latvijas izlasi Starptautiskajai fizikas olimpiādei sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru gatavoja Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studentu un pasniedzēju kolektīvs.

 

Publicēts jaunākie skolu reitingi pēc skolēnu sasniegumiem.

Ata Kronvalda fonda lielo skolu reitinga, kurā vērtē skolēnu sekmes mācību priekšmetu olimpiādēs, augšgalā arī šogad ir valsts ģimnāzijas.

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita “lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un “mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100. Latvijas skolu reitings 2015./2016.mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Labāko lielo skolu desmitniekā ir astoņas ģimnāzijas un divi liceji. Kopumā lielo skolu reitingā ir iekļautas 86 izglītības iestādes, no kurām 34 ir ģimnāzijas (26 – valsts ģimnāzijas). 50 labāko lielo skolu vidū ir 19 galvaspilsētas skolas, savukārt pārējās skolas pamatā atrodas republikas pilsētās vai pilsētās.

Mazo skolu vidū savukārt par labāko atzīta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola, kurai seko Preiļu 1.pamatskola. Mazo skolu reitingā iekļautas 120 izglītības iestādes, no kurām vairums atrodas pilsētās vai novadu centros.

1

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

122.21

2

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

58.27

3

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

54.54

4

Cēsu Valsts ģimnāzija

45.53

5

Daugavpils Valsts ģimnāzija

36.00

6

Rīgas Franču licejs

32.50

7

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

31.96

8

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

30.89

9

Siguldas Valsts ģimnāzija

29.17

10

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

26.13


1

RTU inženierzinātņu vidusskola

74.78

2

preiļu 1.pamatskola

28.90

3

Rīgas 89. vidusskola

27.38

4

Auces vidusskola

26.82

5

Majoru vidusskola

25.40

6

Rēzeknes Katoļu vidusskola

25.08

7

Brocēnu vidusskola

24.86

8

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

23.21

9

Rudzātu vidusskola

22.23

10

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

21.11

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma