Zinātnes laureāts

Latvijas Izglītības fonds un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, atbilstoši sadarbības līgumam par „“Sporta zinātnes konkursa” laureāta organizēšanu, nosaka aktīvāko zinātnieku, par pamatu ņemot publikācijas, to skaitā ārvalsts izdevumos, dalību konferencēs, monogrāfiju skaitu, līdzdalību pētnieciskos projektus, metodisko darbu.  Par pirmo laureāti 2009.gadā tika godināta profesore Agita Ābele. Laureāta godu 2011. gadā ieguva akadēmijas profesors Uldis Grāvītis. Atzīmējot akadēmijas 95 gadu jubileju ekspertu komisija izvērtēja iespējamos laureātu kandidātus un nolēma atzīt par konkursa uzvarētāju Inesi Pontagu - akadēmijas Anatomijas katedras vadītāju, profesori. Inese Pontaga absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmiju, strādājusi par ārsti slimnīcā, vēlāk Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtā. Studējusi aspirantūrā, 1997.gadā ieguvusi medicīnas doktora grādu un sākusi strādāt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, bet no 2004.gada ir katedras vadītāja.

Inese Pontaga jubilejas svinības saņēma Atzinības rakstu un stipendiju.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma