Mazinās jauniešu skaits

Latvijas augstskolās joprojām dominē sociālo un humanitāro zinātņu programmas, ko apgūst 65,4 % studentu. 2015./2016. akadēmiskajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, studentu skaits sociālajās un humanitārajās zinātnēs samazinājies par 4,0 %, savukārt eksaktajās zinātnēs palielinājies par 9,5 %.

2015./2016. akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 29,1 tūkstotis studentu, kas ir par 0,2 % mazāk nekā pagājušajā gadā. No visiem pirmkursniekiem 62,7 % studijas uzsāka sociālo un humanitāro zinātņu programmās, bet 26,9 % – eksakto zinātņu programmās

Samazinājies audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā. 2015./2016. mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs mācās 27,4 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 8,3 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Vispopulārākās ir dabaszinātnes un inženierzinātnes – tās apgūst  43,3 % profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu

Profesionālajās izglītības iestādēs šajā mācību gadā uzņemti 10,9 tūkstoši audzēkņu – par 6,9 % mazāk nekā 2014./2015. mācību gadā. Datorzinātņu specialitātēs uzņemti par 18% vairāk audzēkņu un ar lauksaimniecību saistītās specialitātēs – par 11%.

Piecpadsmit gadu periodā (no 2000./2001.gada) studentu skaits samazinājies no 102,3 uz 84,3 tūkstošiem, bet audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā samazinājies no 48,6 uz 27,4 tūkstošiem.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma