LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: kvalitatīva, prestiža profesionālā izglītība nevar izveidoties bez darba devēju iesaistes

Savulaik, plānojot profesionālās izglītības reformu, viedi cilvēki kā vienu no profesionālās izglītības uzlabojumu stūrakmeņiem izvēlējās izveidot trīspusēju konsultatīvu un savstarpējas sadarbības mehānismu – nozaru ekspertu padomes.

Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu – īsteno apjomīgu Eiropas Sociālā fonda projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, kura mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām.

Minētā projekta ietvaros tika izveidotas divpadsmit nozaru ekspertu padomes (NEP). Kopš 2011. gada, NEP ir paveikuši daudz: kopīgi analizēts darba tirgus pieprasījums un profesionālā izglītība, izstrādātas nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūras, aktualizēti profesiju standarti, izstrādātas jaunas programmas, iedzīvināta ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēma, sniegti neskaitāmi atzinumi par profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģijām, finansējumu mācību vietām, u.c. jautājumiem, deleģēti eksperti, nodrošināts karjeras atbalsts, un šis uzskaitījums var turpināties ilgi.

Tomēr svarīgākais un paliekošākais, manuprāt, ir tas, ka ir izveidota patstāvīga sadarbība starp nozaru darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts pārstāvjiem un profesionālās izglītības iestādēm, ka visas puses darbojas kā partneri kopīga mērķa sasniegšanā un ir līdzatbildīgas par profesionālās izglītības kvalitāti.

2015.gada 12. maijā Valsts prezidents izsludināja grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kas paredz, ka NEP koordinēšanu pārņem LDDK, kas ir loģisks projekta turpinājums, ieviešot projektā izmēģinātās reformas pieejas profesionālās izglītības sistēmā. LDDK par šo lēmumu nekad nav bijušas šaubas, jo darba devēju iesaiste ir kvalitatīvas profesionālās izglītības priekšnosacījums. Darba devējiem ir nepieciešama tāda profesionālā izglītība, kas nodrošina darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, un tajā pašā laikā kvalitatīva, prestiža profesionālā izglītība nevar izveidoties bez darba devēju iesaistes. Uzņemoties koordinēt NEP, LDDK mērķis ir stiprināt darba devēju ietekmi profesionālajā izglītībā, vienlaikus radot jautājumu apspriešanas un problēmu risinājumu mehānismu nozaru ietvaros, maksimāli iesaistot tos cilvēkus, kas savā ikdienas darbā var šos uzlabojumus veikt, un kas ir nozaru eksperti.

Lai NEP būtu ilgtspējīgi, iesaistītajiem cilvēkiem, sava darba entuziastiem un brīvprātīgajiem ekspertiem, ir jājūt sava vārda spēks un jāredz sava darba rezultāts. Tas ir liels izaicinājums, jo izglītībā rezultāts parasti nāk lēnām, bet darba devēji nav pacietīgi. Šobrīd NEP tiek respektēti un iesaistīti profesionālās izglītības procesos arvien vairāk. Tāpat arī apspriežamajiem jautājumiem ir jābūt aktuāliem nozarēm un priekšlikumiem – sadzirdētiem profesionālās izglītības iestādēs. Tādēļ NEP ir aktīvi jāsadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, jāiesaistās profesionālās izglītības iestāžu konventos. NEP ir jānodrošina kvalitatīvs koordinācijas un administratīvais atbalsts. To līdz šim ir paveikusi lieliska LDDK, LBAS un VISC NEP sekretariātu komanda sadarbībā ar IKVD – VIAA profesionālā vadībā.

2016. gada 13.oktobrī no LDDK Mājas lapas.

 

P.S. Šobrīd NEP darbība ir "iekonservēta".

 

 

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma