Izglītības pilnveidošanai

Rīgas Valsts tehnikuma un Latvijas Izglītības fonda gadskārtējā konference bija veltīta aktuālai tēmai „Kompetences izglītība – iespējas un risinājumi”. Ar ziņojumiem konference uzstājās dažādu nozaru speciālisti, aptverot visu problēmu loku, kas saistās ar zināšanām, prasmēm un attieksmi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētais profesora Gunāra Stroda referāts "Pamatprasmes, karjeras prasmes un uzņēmējdarbības prasmes karjeras izglītībā” bija veltīts karjeras attīstības problemātikai.

SIA „Izdevniecība RaKa” redaktors pedagoģijas doktors  Vilnis Purēns ziņojumā „Dialogs ceļā uz kompetenci: dialoga filozofija un dialoga veicināšanas praktiskās iespējas Latvijas Izglītības sistēmā” akcentēja izglītojamo pašpieredzes lomu un izvirzīja priekšlikumu, ka ieviešama ir pasūtījuma izglītība, kurā saturu nosaka pasūtītājs.

Latvijas Universitātes profesors Andris Kangro konferences dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas skolēnu kompetenci starptautisko pētījumu skatījumā un OECD  rekomendācijām, uzsverot, ka Latvijas skolēnu kvalitātes līmenis ir pakāpeniski paaugstinājies un tā pieaugums ir augstāks, salīdzinot ar daudzām citām valstīm.

Andra Zenčaka Rīgas Valsts tehnikums nodaļas vadītāja iepazīstināja ar tehnikuma pieredzi kompetenču novērtēšanā un atzīšanā.

Latvijas Universitātes lektores Ērikas Lankas tēma bija „Skolotāja darbs kā pašvērtējuma un pašidentitātes veicinātājs”, kurā autore apskatīja pedagoga darba vērtējumu  no sabiedrības un personīgā viedokļa un uzsvēra domu, ka skolotājam jāaug līdzi laikam.

Būtisks bija Latvijas Universitātes docentes Lindas Romeles ziņojums "Cilvēkkapitāla veidošanās un izglītības ekonomiskie un neekonomiskie ieguvumi indivīda un sabiedrības līmenī". Autore ar prakstiskiem piemēriem ilustrēja izglītības ekonomisko un neekonomisko ieguvumu, uzsverot sociālo ieguvumu nozīmi.

Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja, ķīmijas doktore Aiva Gaidule ziņojumā "Jēdzienu un procesu modelēšana kā viena no dabaszinātniskās kompetences pilnveidošanas iespējām" iepazīstināja ar izpratnes veidošana iespējām mācību procesā un gūto pieredzi skolēnu līdzdalībai mācību vielas apgūšanā. Ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu un Latvijas Izglītības fondu šo pieredzi iekļāva starptautiskā projekta, kurā piedalījās 7 valstis, kā arī publicēja ASV izglītības žurnālā.

Konferences dalībnieku diskusiju rezultātā un, pamatojoties uz ziņotāju atziņām, tika pieņemti konferences secinājumi: Latvijā kompetences izglītība jau tiek īstenota un atbalstāma tās paplašināšana; aktuāla ir sadarbības pedagoģija; mācību procesā jāuztur visa veida un formas dialogs; karjeras attīstībai būtiska ir interešu izglītība; Latvijā nav vienlīdzīgas izglītības  iespējas, ka pastāv atšķirības pilsētu un laiku skolās, dažādos skolu tipos un skolēnu sasniegumi atkarībā no ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma