Profesionālā izglītība

Lai veicinātu sabiedrības informētību par profesionālās izglītības un darba vidē balstītu (DVB) mācību sniegtajām iespējām, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) uzsāka kampaņu “Prakšu alianse”.

DVB mācību pilotprojekts tika uzsākts 2013. gadā, tajā iesaistoties sešām profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar 29 uzņēmumiem. Mācības notika 17 dažādas programmās, ko apguva aptuveni 130 audzēkņu. Pilotprojekta īstenošanas gaitā iegūtā pieredze ļāvusi IZM izveidot DVB mācību īstenošanas tiesisko ietvaru un izstrādāt nepieciešamos normatīvos aktus. Šo trīs gadu laikā DVB mācībās būtiski pieaudzis gan mācību iestāžu piedāvāto izglītības programmu, gan darba devēju un audzēkņu skaits. Pašlaik audzēkņu skaits jau tuvojas 2000. DVB mācībās ir iesaistījušās 17 mācību iestādes. Savukārt darba devēju skaits, kuri jauniešiem piedāvā prakses un darba iespējas, sasniedzis vairākus simtus uzņēmumu.

Ievērojami ES fondu ieguldījumi veikti profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijā, satura reformā, pedagogu profesionālajā pilnveidē un karjeras atbalsta pasākumos. Līdz 2020. gadam tiks pabeigts darbs pie profesionālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas un mācību satura modernizācijas. Paredzēts, ka pilnībā tiks modernizēts līdz 80% profesionālās izglītības iestāžu, kopējam investīciju apjomam sasniedzot 104,8 milj. eiro. Tas veidos mūsdienīgu un konkurētspējīgu profesionālās izglītības piedāvājumu valstī.

Tomēr sabiedrībā pastāv nepietiekam  izpratne par profesionālā izglītības būtiski jauno un kvalitatīvo piedāvājumu. Vēl joprojām valda stereotipi par profesionālās izglītības iespējām, trūkst arī informācijas par DVB mācību piedāvājumu.

Profesionālās izglītības kampaņa “Prakšu alianse” notiks līdz 2017. gada februārim ar plašu pasākumu loku visā Latvijā. Kampaņas ietvaros tiks rīkota DVB mācību jautājumiem veltīta konference, izstrādāti informatīvi materiāli, veidota sociālo mediju komunikācija un vides instalācijas.

Baltijas valstu ministri Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros parakstīja triju Baltijas valstu deklarāciju „Baltijas alianse darba vidē balstītu mācību veicināšanai”. Visi minētie pasākumi ir vērsti uz paliekošiem ilgtermiņa ieguldījumiem kvalitatīvā profesionālajā izglītībā,  veicinot kvalitatīvas izglītības un darba dzīves iespējas gan jauniešiem, gan citām iedzīvotāju grupām.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma