Balva IT skolotājam

Uzņēmuma "Tilde" nodibinātā piemiņas balva un stipendija ir veltīta reģionu IT izglītības ekspertu konferences "LatSTE" dibinātāja, izcilā Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai. Tālis Bērcis ar savu darbu un personīgo piemēru ir mudinājis simtiem citu IT skolotāju aktīvi iesaistīties šīs jomas attīstībā gan savā skolā un novadā, gan arī valsts mērogā.  Kopš piemiņas balvas dibināšanas 2008. gadā labākā informātikas skolotāja balvai ir pieteikti vairāki desmiti vispārizglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotāju no visas Latvijas.

Balvu saņēmuši: 2008.gadā Druvas vidusskolas informātikas skolotājs Normunds Svētiņš, 2009.gadā Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga, 2010.gadā  Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone, 2011.gadā Pļaviņu novada ģimnāzijas informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs Aldis Lazda, 2012.gadā Smiltenes ģimnāzijas informātikas skolotājs Andrejs Miķis  2013.gadā Daugavpils Krievu vidusskolas liceja  direktora vietnieks informātikas jautājumos Oļegs Bojaruns.

Kategorijas „Labākais E-skolotājs”  uzvarētājs 2014.gadā un balvu saņēma Auces vidusskolas direktores vietnieks IT jautājumos un informātikas skolotājs Frids  Sarcevičs, kurš  vidusskolā strādā jau 35 gadus, sācis kā fizikas skolotājs, bet informātiku māca kopš 1985.gada. F. Sarcevičs  par IT izmantošanu dažādos mācību priekšmetos skolotājs veidojis arī multimediju materiālu kolekcijas CD formātā un tīmeklī. Kā palīgu pedagogu semināru vadīšanā F. Sarcevičs apmācījis savu bijušo skolēnu Gati Šeršņevu (cilvēku ar īpašām vajadzībām), un, kad tas «saslima» ar Web 2.0 tehnoloģijām un ar savām idejām aplipināja arī savu skolotāju, abi kopīgi izveidoja kursu Interneta iespējas izglītībā, kam līdzīgu Latvijā, šķiet, nav. Atšķirībā no centralizētiem IT kursiem skolotājiem, kas koncentrējas uz Microsoft Office, Windows un interaktīvo tāfeļu lietošanu, F. Sarcevičs kolēģiem piedāvā ieskatu interneta iespējās un rīkos, kas palīdz dažādot un padarīt radošāku mācīšanu, taupīt laiku stundās u. tml.

2016.gada balvu saņēmusi Talsu 2. vidusskolas informātikas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā Liene Katlapa. Viņai vairāk nekā 15 gadu pieredze informātikas skolotājas amatā, viņa ir strādājusi ar skolotājiem Talsu novadā un ārpus tā, daloties pieredzē gan klases audzināšanas jomā, gan tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā. Savā darba vietā L. Katlapa ir iniciatore dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar tehnoloģiju ieviešanu, sniedz kolēģiem metodisko atbalstu darbā ar informācijas tehnoloģijām, ievieš skolā «Office 365» sistēmu, apmāca vadību un skolotājus strādāt tajā, regulāri informē par jaunumiem sistēmā un koordinē tās darbību. L. Katlapa izstrādājusi un uztur skolas interneta mājaslapu un veido skolas tēlu sociālajos tīklos. Viņa ir arī Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada informātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un mentore.

L. Katlapa uzskata, ka saņemtā balva ir atzinība par pēdējos gados paveikto. Pateicība pienākoties agrākajai skolas direktorei Elgai Vērdiņai, kura allaž bijusi atvērta L. Katlapas idejām, tagadējam direktoram Oļegam Solovjovam, kura vadībā iesāktais tiek turpināts un papildināts, skolas kolektīvam, ar ko kopā izdodas sasniegt vairāk, bet vislielākais paldies esot jāsaka ģimenei, jo nav noslēpums, ka, darot vairāk, nekā tiešie pienākumi prasa, kam citam atliek mazāk laika.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma