Izglītības tendences

Latvijā ir 56 augstākās izglītības iestādes, no tām 30 augstskolas un 26 koledžas. Pirms desmit gadiem studējoši skaits bija vairāk nekā 125 000.

2016./2017.akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē 82,9 tūkstoši studentu. Gada laikā studējošo skaits ir samazinājies par 2 %. Augstskolās un koledžās dominē sociālo un humanitāro zinātņu programmas, ko apgūst 42,9 % studentu, tomēr ir pieaudzis inženierzinātņu un dabas zinātņu studentu skaits par  - 2,6 %.

2016./2017. akadēmiskajā gadā studijas uzsāka 28,6 tūkstoši studentu, kas ir par 1,7 % mazāk nekā gadu iepriekš. 2006./2007.gadā studijas uzsāka 34 804 jaunieši. No visiem pirmkursniekiem 40,9 % izvēlējās studēt sociālās un humanitārās zinātnes, bet 28,2 % – inženierzinātnes un dabas zinātnes. Iepriekšējā mācību gadā sociālās un humanitārās zinātnes uzsāka studēt 43,3 % un inženierzinātnes un dabas zinātnes – 26,9 %, savukārt veselības aprūpi – 12,9 % jauno studentu. Vairāk nekā puse uzņemto studentu (54,8 %) mācās par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 45,2 % – par valsts un pašvaldību līdzekļiem.

Sešu gadu laikā gandrīz uz pusi sarucis absolventu skaits. 2016. gadā augstāko izglītību ieguva 15,8 tūkstoši studentu, kas ir par par 40,5 % mazāk nekā 2010. gadā. Latvijas augstskolās studē 6,1 tūkstotis citu valstu jaunieši.

Par 13 % audzis profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaits. 2016./2017. mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs mācās 28,9 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 3,6 % vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Vispopulārākās ir inženierzinātnes – tās apgūst 35,9 % audzēkņu.

Profesionālās izglītības iestādēs šogad uzņemti 12,5 tūkstoši audzēkņu – par 13 % vairāk nekā 2015./2016. mācību gadā. Straujākais uzņemto audzēkņu pieaugums bija humanitārajās zinātnēs – par 25,6 % un inženierzinātnēs – par 16,5 %. 2016. gadā pamata un vidējo profesionālo izglītību ieguvuši 7,8 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 4,8 % mazāk nekā 2015. gadā. No tiem 36,2 % ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības apmācības jomās un 26,2 % ar pakalpojumiem saistītajās apmācības jomās.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma