Augstskolas statistika

Kopējais studējošo skaits 2016./2017. akadēmiskajā gadā ir 82 914 studējošie. No tiem valsts augstskolās studē 56 788, kas ir vien par 0,4 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Valsts koledžās studē 6 621, kas ir par 0,3% vairāk. Juridisko personu dibinātajās augstskolās studē 16 002, kas ir par 3 % mazāk. Juridisko personu dibinātajās koledžās par 16 % mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Pēc studiju jomas 35 % no studējošiem izvēlējās sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, 16 % inženierzinātnes, ražošanu un būvniecību, 14 % veselības aprūpi un sociālo labklājību, 9 % pakalpojumus, 9 % dabaszinātnes, matemātiku un IT, 8 % humanitārās zinātnes un mākslu, 7 % izglītību, 2 % lauksaimniecību.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir 14 997 studējošo, Latvijas Universitāte (LU)  - 12 750  un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir 8 238 studējošo.

Imatrikulēto skaits visās augstskolās un koledžās kopā ir 28 588, kas ir par 2 % mazāk, nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā. Valsts augstskolās ir imatrikulēti 19 422 studējošie, kas ir tikai par 1 % mazāk, nekā iepriekšējā gadā. Valsts koledžās 2 782, kas ir par 4 % mazāk. Juridisko personu dibinātajās augstskolās 4 769, kas ir par 10 % mazāk, nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā. Juridisko personu dibinātajās koledžās 1 615, kas ir par 24 % vairāk (skaidrojams ar atsevišķu koledžu izņēmuma gadījumiem).

Rīgas augstskolās un koledžās studē 83 % no visiem studējošajiem, bet pārējās Latvijas augstskolās studē pārējie 17 % studējošo.

Ārvalstu studentu skaits ir  8 137 jeb 10 % no visiem studējošajiem, no Vācijas -1 182, Uzbekistānas - 1 057, Indijas - 750.

Audzis akadēmiskā personāla skaits ar doktora zinātnisko grādu, sasniedzot 59 % no kopējā pasniedzēju skaita. Ārvalstu viespasniedzēju skaits ir sasniedzis 4 % no kopējā akadēmiskā personāla skaita.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma