Pētījuma rezultāti

Latvijas skolēnu kompetence risināt problēmas savstarpējā sadarbībā kopumā ir nedaudz zemāka nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstīs. Tā liecina OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (The Programme for International Student Assessment - PISA) rezultāti.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieks Andris Kangro skaidro, ka šis ir unikāls pētījums, jo 32 pētījumā iekļautajās valstīs iepriekš netika novērtētas skolēnu spējas sadarboties. Šis pētījums ir daļa no 2015.gada pētījuma.

Pētījuma galvenā ideja ir  tā, ka skolēns, strādājot ar datoru, tiek iekļauts grupā ar citiem skolēniem. Viņiem tiek iedots uzdevums risināt kādu problēmu, piemēram, izveidot klases logo, vestibilā uzstādīt akvāriju utt. Šajā procesā skolēniem ir jāsadarbojas, jākomunicē, jāveic dialogs ar datoru. Šajā procesā skolēniem varbūt var iznākt arī kāds konflikts vai kas nesaprotams, tad tas arī jārisina, jāvērtē risinājums, varbūt kaut kas jāmaina, lai beigās panāktu problēmas risinājumus.

Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir nedaudz zem OECD valstu grupas vidējiem sasniegumiem.  Igaunijas skolēnu sasniegumi ir vieni no labākajiem - viņi reitingā ir 6.vietā pasaulē, savukārt Krievija reitingā ir zem Latvijas, un vēl zemāk ir Lietuvas skolēnu vidējie sasniegumi. Ļoti augstā līmenī uzdevumus atrisināja 4% Latvijas skolēnu, bet vidēji OECD šos uzdevumus ļoti augstā līmenī atrisināja 8% skolēnu.

A.Kangro skaidro, ka, lai gan Latvijā korelācija starp skolēnu ģimenes sociālekonomisko stāvokli un viņa sniegumu pētījumā pastāv, tā nav tik izteikta kā citās valstīs. Zēnu un meiteņu starpā līdzīgi kā pētījumā par lasīšanu meitenes ir labākas problēmu risināšanā, savstarpēji sadarbojoties. Liela rezultātu atšķirība ir arī Somijā.

Vidējie sasniegumi skolēniem  laukos ir zemāki, augstāki tie ir pilsētās, bet Rīgā - vēl augstāki. Arī valsts ģimnāzijās tie ir visaugstākie, tad seko ģimnāzijas, tad vidusskolas, tad pamatskolas. Mazākumtautību programmās un latviešu valodas programmās sasniegumi ir pilnīgi vienādi.

Pētījums liecina, ka sasniegumi ir atkarīgi arī no skolēnu attieksmēm. Tie skolēni, kas vairāk attiecas pozitīvi pret sadarbību, vairāk priecājas par citu sasniegumiem, attiecīgi arī uzrāda labākus rezultātus. Svarīgas ir arī savstarpējas attieksmes starp skolotāju un skolotājiem un starp skolēniem - ja skolēni izjūt vairāk pāri darījumus no citiem skolēniem, tad viņiem ir zemāki rezultāti. Labāki rezultāti ir tad, ja no skolotājiem nāk atgriezeniskā saite. Arī piederības skolai sajūta veicina rezultātus, teica pētnieks

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma