Pasaule visiem

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā būtiski audzis personu invaliditāti skaits – patlaban tādu ir jau 168 000, tajā skaitā 8000 bērnu. Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām būtu jādrošina pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā.

Izglītības jomā šobrīd aktuālie pasākumi ir bērnu iekļaušana izglītības sistēmā, tajā skaitā, lai pārstruktūrētu izglītības programmas un bērni tajās piedalītos un nepaliktu ārpusē. Iekļaujoša izglītība ietver gan risinājumus, kas padara skolu un augstskolu vidi un mācību materiālus pieejamus audzēkņiem ar invaliditāti, gan īpaši sagatavotas mācību programmas un konsultācijas pasniedzējiem, gan arī īpašas nometnes, kas palīdz jauniešiem savstarpēji iepazīties un sadarboties, veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos vienaudžu sabiedrībā. Līdzšinējās nometnes ir pierādījušas, ka to rezultātā cilvēki ne vien lieliski saprotas pašā nometnes gaitā, bet arī pēc nometnes kļūst par mūsu vēstniekiem, stāstot par dažādām iekļaujošas izglītības iespējām.

Tāpat nodarbinātība - jāpārkārto subsidētās nodarbinātības sistēma, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem būtu ērtāk pārvietoties publiskajā ārtelpā.

Programmas iniciators ir Baltijas Arhitektūras centrs un Biedrība “Es Redzu”. Biedrības “Es redzu” darbība saistīta ar neredzīgo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Pamatā tiek meklēti veidi kā neredzīgajiem cilvēkiem un galvenokārt sabiedrībai parādīt, cik plašas ir neredzīgo cilvēku iespējas un kāds varētu būt šo cilvēku devums. Tiek pētīta pieredze gan neredzīgo bērnu un jauniešu integrācijas skolās un sabiedrībā, gan  neredzīgo iespēju īstenot savus sapņus un ikdienu padarīt maksimāli pilnvērtīgāku jomās. Tiek pētīta arī neredzīgo sabiedriskās integrācijas pieredze tepat Latvijā.

“Pasaule visiem Latvija” tika uzsākta 2016. gada septembrī. Tās pamatmērķis -uz 2020./2021. gada sākumu ieviest iekļaujošās izglītības pamatprincipus vismaz 15 skolās visā Latvijā.

Mēs esam pārliecināti, ka bērni un jaunieši ar invaliditāti var:

•           piedalīties sporta sacensībās,

•           iekļauties vienaudžu vidē,

•           veiksmīgi mācīties vispārizglītojošās skolās un universitātēs,

•           īstenot savu sapņus,

•           strādāt darbu, kas viņus aizrauj,

•           padarīt pasauli labāku.

2017. gada 2017. gada decembra sākumā Adventes laikā Rīgas Rātsnamā tiks atvērta ceļojošo fotoizstāde un uzsāktas apaļā galda diskusijas. Atklāšanās pasākumā piedalīsies uz foto attēlotas personas, programmas “Pasaule visiem Latvijā” notikumu dalībnieki. Tiks atzīmēta arī projekta “Suns īpašām bērnam” pirmā gadadiena un tiks prezentēts projekta un programmas kalendārs, kas ir veltīts 2018. – Suņa gadam.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma