Promocija

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas (VZK) komisija 2017. gadā izskatīja 148 promocijas darbus, akceptēja 141 darbu, 3 darbi noraidīti, 4 darbi šobrīd ir atgriezti promocijas padomēm. Gada laikā 18 darbi tika atgriezti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". 2016. gadā komisija izskatīja 180 promocijas darbu.

2017. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2016. gadā izskatīto darbu skaits): bioloģija - 5 (6), būvzinātne - 2 (3), datorzinātne - 3 (2), ekonomika - 10 (9), vadībzinātne - 19 (28), demogrāfija - 1 (1), elektronika un telekomunikācijas - 3 (6), enerģētika 5 (9), elektrotehnika - 1 (3), farmācija - 4 (0), fizika - 7 (4), ģeogrāfija - 1 (0), informācijas tehnoloģijas - 4 (8), juridiskā zinātne - 7 (9), komunikāciju zinātne - 1 (1), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes - 10 (11), lauksaimniecības zinātne - 3 (4), literatūrzinātne - 2 (1), folkloristika 0 (1), materiālzinātne - 6 (5), mākslas zinātne - 2 (6), matemātika - 1 (1), medicīna - 16 (20), mehānika - 1 (1), mašīnzinātne - 1 (0), mežzinātne - 1 (1), pārtikas zinātne - 5 (1), pedagoģija - 8 (9), psiholoģija - 2 (3), socioloģija un politikas zinātne - 1 (3), transports un satiksme - 4 (5), valodniecība - 3 (7), veterinārmedicīna - 1 (0), vides zinātne 6 (8).

Promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU - 45 (65), RTU - 36 (53), LLU - 16 (15), RSU - 17 (16), DU - 10 (6), RPIVA - 3 (0), LiepU - 2 (7), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - 0 (1), BA "Turība" 4 (4), RISEBA - 3 (1), Latvijas Kultūras akadēmija - 2 (1), TSI - 2 (0), Baltijas starptautiskā akadēmija - 6 (4), Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija - 1 (3).

Iepriekšējos gados - 2014. gadā izskatīti 270 promocijas darbi, akceptēti 262, 8 darbi ir atgriezti promocijas padomēm. 2013. gadā komisija izskatīja 328 promocijas darbus.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma