Programmu akreditācija

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis rosinājis akreditēt nevis studiju virzienus, bet gan studiju programmas. Viņaprāt, priekšlikumi sakārtotu procedūras studiju programmu licencēšanā, sakārtotu procedūras, pārejot no studiju virzienu uz studiju programmu akreditāciju. Ņemot vērā, ka lielais akreditāciju vilnis bija plānots, sākot no 2019. gada, pārejas noteikumos mēģināts veidot augstskolām draudzīgāku akreditāciju grafiku, to izstiepjot līdz 2023. gadam.

Rektoru padome atbalsta pāreju uz regulāru, valsts apmaksātu augstskolu akreditāciju, ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmu balstot uz skaidri definētiem kritērijiem, uzsvaru liekot uz augstskolu iekšējo kvalitāte sistēmu izvērtēšanu. Tādējādi tiktu nodrošināta secīga mūsu valsts ārējās kvalitātes novērtēšanas sistēmas attīstība - studiju programmu akreditāciju aizstāja studiju virzienu akreditācija, kuru savukārt varētu nomainīt augstākās izglītības institūciju akreditācija.  .

Rektoru padome uzsvēra, ka kā IZM priekšlikumu trūkums vērtējama neskaidrība par akreditācijas procesa institucionālajiem aspektiem - ne priekšlikumos, ne skaidrojumā par piedāvātajām normām nav aprakstīts, kādā kārtībā tiktu izveidota akreditācijas komisija, kas to apstiprinātu.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma