Valentīnu Mazzālīti atceroties.

Kad mūžībā aizgāja Valentīns Mazzālītis, nepabeidzis savu grāmatu  par šķēpa mešanu, Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta 13. izlaiduma 13. grupa, kuras audzinātājs bija Valentīns Mazzālītis, nolēma viņa pierakstus un grāmatas manuskriptu - garīgo mantojumu - nodot man kā bijušam audzēknim un institūta darba kolēģim (1982-1988 ), lai es iepazītos, sistematizētu un izmantotu to grāmatā par mūsu audzinātāju un neļautu zust milzīgajai Valentīna Mazzālīša uzkrātajai dzīves un darba pieredzei. Šo priekšlikumu atbalstīja arī Valentīna dzīvesbiedre Rita.

Visa Valentīna Mazzālīša dzīve veltīta sportam, šķēpa mešanai. Visus darba gadus viņš vācis un sistematizējis materiālus mācību grāmatai par šķēpa mešanu, jo laika gaitā pasaulē notikušas ievērojamas izmaiņas speciālistu uzskatos par šķēpa mešanas tehniku un treniņa metodiku.

Savās atmiņās Valentīns Mazzālītis rakstīja, ka visu mūžu izjutis Dieva atbalstu, kas iedvesmojis neatlaidīgam jaunrades darbam. Tas, kā viņš atzina, bijis viņa „Lielais liktenis”. Pirms daudziem gadiem Lielais liktenis saveda kopā divus iesācējus - iesācēju treneri un iesācēju sportistu -, lai kopīgā darbā izveidotos divas izcilības – nopelniem bagātais treneris Valentīns Mazzālītis un olimpisko spēļu čempions šķēpa mešanā Jānis Lūsis. Kāds bijis šis ceļš, tas aprakstīts grāmatā „Lielais liktenis”.

Sistematizējot grāmatai rakstītos materiālus, izmantoti Valentīna Mazzālīša oriģinālie pierakstu materiāli, nemainot viņa rakstības stilu un domas.

Grāmata daudziem atsauks atmiņā kopīgos darbā un ikdienā pavadītos gadus, parādīs, kā veidojās izcila personība, savas nozares speciālists, kā gūt nozīmīgus panākumus, vienlaikus paliekot cilvēciski vienkāršam - savējam ģimenei, kolēģiem, draugiem, studentiem.

Grāmatas atvēršana notiks 2018. gada 9. aprīlī plkst. 11.00, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (306 auditorijā), kurā Valentīns Mazzālītis strādāja no 1954. līdz 1990. gadam. Pirms tam - plkst. 10.30 tiks atklāta Valentīna Mazzālīša auditorija un piemiņas plāksne.

Ilgvars Forands

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma