LSPA PIEŠĶIRTS PRESTIŽAIS "INVESTORS IN EXCELLENCE" KVALITĀTES STANDARTA SERTIFIKĀTS

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai (LSPA) pasniegts starptautiski prestižais izcilas vadības sertifikāts “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) , ko piešķir Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju

organizācija “Midlands Excellence”, atbilstoši noteiktām standarta prasībām. Tas apliecina, ka LSPA ieguvusi izcilas organizācijasstatusu kvalitatīvas vadības sistēmas nodrošināšanā. 23.martā apliecinājumu par iegūto novērtējumu un sertifikātu LSPA rektoram Jānim Žīdenam un Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centravadītājam Uldim Grāvītim pasniedza SIA "Latvia Excellence" valdeslocekle Elvita Rudzāte.

LSPA darbu pie vadības sistēmas pilnveidošanas uzsāka 2016.gadā, atbilstoši “Investors in Excellence” standarta prasībām. Divu gadu laikā starptautiskās sertifikācijas eksperti veica Akadēmijas auditu, lai noteiktu vadības sistēmas attīstības līmeni un identificētu tās stiprās un vājās puses. Rezultātā LSPA saņēma "Investors in Excellence" slēdzienu par vadības sistēmas attīstības līmeni un rekomendācijas tās uzlabošanai, kas sekmēja administratīvā darbasakārtošanu un sertifikāta saņemšanu.

Lielbritānijas kvalitātes standarts "Investors in Excellence" paredz vadības sistēmas pārsertifikāciju reizi divos gados, lai regulāri noteiktu organizācijas pilnveidošanos un nodrošinātu sertifikāta uzticamību. Kvalitātes standarts balstīts EFQM izcilības modelī (European Foundation for Quality Management Excellence model), kaspasaulē atzīts kā viens no noteicošajiem izcilas vadības modeļiem.

Organizācijām, kas izmanto IiE sistēmu:

• uzlabota finanšu vadība • administratīvo izmaksu samazināšana un efektivitātes palielināšana

• lielāka klientu un darbinieku apmierinātība ar pakalpojumu sniegšanas kvalitāti • jaunu tirgus iekarošana caur ārējo atzīšanu.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma