Zinātnes projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2018.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursam zinātnieki iesniedza 397 projektu pieteikumus.

Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiks ieguldīts tik liels finansējuma apjoms.  Latvijas fundamentālajos un lietišķajos pētījumos 2018. gadā tiks investēti 8 miljoni EUR, kā arī tiks pilnveidota LZP grantu sistēma, sniedzot iespēju zinātniskajām institūcijām katru gadu iesniegt projektus, tādējādi ievērojami stiprinot to kapacitāti, jaunu zināšanu radīšanu un zināšanu pārnesi izmantošanai praktiskos nolūkos. Starp 397 projektu iesniegumiem tika norādītas visas zinātnes nozares - kopā 42. Projekti tika sadalīti sešās zinātņu nozaru grupās, ņemot vērā pirmo norādīto

Iesniegumos kopā pieprasīti 113 897 988 EUR. Pieprasītā finansējuma apmērs procentuāli starp zinātņu nozaru grupām ir identisks projektu skaitam. Projektus iesniedza 34 zinātniskās institūcijas, savukārt 46 no iesniegtajiem projektiem ir sadarbības projekti. Lielākoties sadarbības projektos iesaistījušās divas institūcijas, taču divos projektos iesaistījušās trīs institūcijas.

Projektus iesniegušas šādas augstskolas:  LU - 114,RTU - 81, RSU - 40, LLU - 8, DU - 5, RTA - 3, LiepU – 4, LKA -3, LSPA - 2,  VidzA - 2.  Sociālās zinātnes iesniegti 36 projekti (9%), Dabas zinātnes - 120 (30%), Lauksaimniecības, meža un veterinārās - 27 (7%), Medicīnas un veselības - 68 (17%), Inženierzinātnēs un tehnoloģijās – 102 (26).

Trīspadsmit zinātniskie institūti kopumā ir iesnieguši mazāku daļu projektu. Visaktīvākie ir LU CFI (25), LOSI (18) un BMC (14). Savukārt humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupā LU LFMI ir iesnieguši desmit projektus. Zinātnisko institūtu grupā kā sadarbības partneris visbiežāk piedalījās BMC - 6 projekti (salīdzinājumam - LU ir sadarbības partneris 10 projektos).

Deviņas zinātniskās institūcijas no privātā un nevalstiskā sektora ir iesniegušas vismazāk projektu. Daļēji tas skaidrojams ar konkursa nosacījumiem, kas paredz projektu iesniedzēju atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai, līdz ar to uzņēmumiem ar saimniecisku raksturu šajā konkursā piedalīties ir mazāk iespēju. Savukārt biedrībām un nodibinājumiem, kuri nav orientēti uz peļņu, sakārtojot grāmatvedību un finanšu plūsmas, ir daudz lielākas iespējas iegūt atbilstību pētniecības organizācijas statusam un veidot projektus, kas dos ieguldījumu Latvijas attīstībā.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma