Skolotāju prestižs

Skolās sāksies jaunais mācību gads, kas iezīmēs arī būtisku problēmu – pedagogu trūkumu.  Virkne pētījumu apliecina arī to, ka pedagogu profesijai ir zems prestižs, kas ir viens no iemesliem pedagogu trūkumam, taču situāciju ir iespējams uzlabot. To apņēmusies darīt Neatkarīgā izglītības biedrība, noskaidrojot, kāpēc pedagogu prestižs Latvijā ir zemāks nekā citās Eiropas valstīs, vienlaikus cenšoties sekmējot sabiedrības, skolēnu, mediju un pašu pedagogu attieksmi pret šo profesiju.

Kā liecina sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja, tikai 2% no respondentiem pedagoga profesiju bija novērtējuši ar augstāko - 10 punktiem. 5% tai bija devuši tikai 1 punktu, 6% - tikai 2 punktus, 13% - tikai 3 punktus, 12% - tikai 4 punktus. Attiecīgi 36% respondentu to bija novērtējuši zem vidējā līmeņa. Analizējot pedagogu profesijas prestižu kontekstā ar citām profesijām, jāmin, ka SKDS pētījumā tā ierindota 13. vietā no 15 dažādām profesijām, apsteidzot tikai šoferus un pārdevējus. Topa augšgalā ir advokāti, arhitekti, uzņēmēji, banku darbinieki un ārsti.

Arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pētījums par pedagogu prestižu, kas veikts 2016. gadā, atspoguļoja, ka 51,9% skolotāju nepiekrīt apgalvojumam, ka sabiedrība kopumā augstu novērtē skolotāju darbu. Šim apgalvojumam nepiekrita arī 35,3% no aptaujātajiem sabiedrības respondentiem. Apgalvojumam, ka citās ES valstīs pedagogu prestižs ir augstāks nekā Latvijā, pilnībā piekrita 40,8% aptaujāto pedagogu, 36,3% aptaujāto sabiedrības locekļu, kā arī 40,1% vidusskolēnu.

Pedagoga profesijas prestiža uzlabošanās varētu sekmēt arī jauniešu izvēli par labu šai profesijai. Tas, savukārt, palīdzētu risināt vienu no aktuālajām problēmām - pieaugušo vidējo pedagogu vecumu. OECD ziņojumā par izglītības jomu Latvijā norādīts, ka Latvijā pedagogu vidējais vecums palielinās un lielākoties pedagogi skolās ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Tādi ir 64% pedagogu, kamēr pedagogi, kas ir vecumā līdz 30 gadiem, ir vien 8%.

Saīsināts no „Reitingi”

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma