RTU UN LSPA SADARBOSIES STUDIJĀS, ZINĀTNĒ UN INOVĀCIJĀS

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), veicinot Latvijas sporta tehnoloģiju attīstību, sadarbosies studijās, zinātnē un inovācijās.RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un LSPA rektors profesors Jānis Žīdens sadarbības līgumu svinīgi parakstīja 3. oktobrī.

Līgums paredz RTU un LSPA sadarbību sporta zinātnes jomā, izstrādājot jaunas sporta tehnoloģijas. Vieni no pirmajiem RTU zinātnisko potenciālu un laboratorijas izmantos kamaniņu, bobsleja un skeletona sportisti, uzlabojot kamanu slieču slīdamību, savukārt LSPA speciālisti sportistiem piedāvās biomehānisko kustību analīzi.

«Patlaban pieaug zinātnes nozīme sportā, un ir aktualizējusies nepieciešamība zinātniekiem un sporta speciālistiem attīstīt nozarei nepieciešamos lietišķos pētījumus sporta medicīnā, psiholoģijā, inženierijā un citos sportam aktuālajos virzienos. Ir nepieciešams veidot nacionālā līmeņa zinātnisko sporta izpētes centru, un mēs esam gatavi, piesaistot Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas fondu līdzekļus, paplašināt pētniecisko darbību, lai sadarbotos vairākās pētnieciskajās nozarēs, kas būtu nepieciešams sporta federācijām un augstas klases sportam,» saka J. Žīdens.

Līgums piedāvā iespēju RTU un LSPA studentiem un docētājiem izmantot abu augstskolu pētnieciskās laboratorijas zinātniskās darbības un studiju procesa sekmēšanai, kā arī studentu un akadēmiskā personāla apmaiņu, lai iegūtu jaunas starpdisciplināras zināšanas.

«RTU sportistiem un LSPA zinātniekiem var piedāvāt modernu laboratoriju aprīkojumu, ko izmantot gan dažādu jau esošo tehnoloģiju pilnveidei, gan inovāciju radīšanai. Nākotnē Latvijas sportisti būs starptautiski konkurētspējīgi tikai tad, ja pašmāju zinātnieki piedāvās starpdisciplinārus risinājumus sporta tehnoloģiju pilnveidei,» uzskata L. Ribickis.

No LSPA

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma