Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2018.gadā.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskā universitātes pētnieku cilvēka šūnās atrastā neparastā DNS forma ar neparastu iepakojumu un genoma apkalpošanas funkciju.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts pirmo reizi starpdisciplināri aplūkojis izcilā 18.gadsimta Baltijas vācu teologa un literāta Gotharda Frīdriha Stendera personību un darbību plašā Eiropas apgaismības kontekstā.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdotais Arnolda Klotiņa darbs “Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953”, kurā pirmo reizi pēc valsts neatkarības atjaunošanas sniegta aptveroša pēckara desmitgades (1944-1953) mūzikas norišu aina uz Latvijas PSR politisko un sabiedrisko kolīziju fona.

Jāņa Krastiņa grāmata “Jūgendstila arhitektūra Latvijā”, kurā pirmo reizi zinātniskajā apritē ievadīti jauni fakti par 20.gadsimta sākuma jūgendstila arhitektūras mantojuma vietu un nozīmi Latvijas mūsdienu kultūrvidē.

Teorētiskajā zinātnē  - LZA monogrāfija “Simtam pāri. Viedā Latvija”, kurā veikta mūsdienu ekonomikas un sabiedrības kompleksa izpēte un analizēti instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai Latvijā.

Lietišķajā zinātnē:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts izstrādājis jaunu energoefektīvu metodi ilgi spīdošo pārklājumu iegūšanai uz metāliem – izstrādāta jauna stroncija alumināta pārklājuma izveides metode uz alumīnija un iegūts pārklājums ar fosforiscentām īpašībām.

Latvijas Universitātes un SIA “Tilde” izstrādātā jaunā neironu mašīntulkošanas tehnoloģija.

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētījums par perifērās inervācijas lomu ādas brūču dzīšanas procesā.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas un Tehniskās fizikas institūta izstrādātie konceptuāli jauni nanoģeneratori mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra uz augu vīrusu bāzes izveidota

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes un Dārzkopības institūta ar zinātniskiem pētījumiem pamatota smiltsērkšķu ekstraktu izstrāde jaunlopu veselības uzlabošanai.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta izstrādāts inovatīvs process multifunkcionāla nanoporaina oglekļa iegūšanai.

 

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma