Profesionālā izglītība

2018./2019. mācību gadā profesionālo izglītību apgūst 27,2 tūkstoši audzēkņu - par 4,8 % mazāk nekā pirms gada, savukārt uzņemto audzēkņu skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī - profesionālo izglītību sāka apgūt 11,7 tūkstoši jauno audzēkņu. Pirmā kursa audzēkņu vidū populārākās ir inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, kā arī ar pakalpojumiem saistītā  joma. Inženierzinātņu jomā populārākās programmas ir mašīnzinības (35,4 %), būvniecība un civilā celtniecība (23,9 %), kā arī mehānika un metālapstrāde (14,7 %). Pakalpojumu jomā visvairāk uzņemto audzēkņu ir viesnīcu un restorānu (59,3 %) un skaistumkopšanas pakalpojumu (25,8 %) programmās.

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo skaits nav būtiski mainījies – to ieguva 7,7 tūkstoši audzēkņu. No tiem 2,6 tūkstoši jeb vairāk nekā trešdaļa ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības jomā, savukārt 2,1 tūkstotis jeb 27 % – pakalpojumu sfērā (tai skaitā 1,3 tūkstoši viesnīcu un restorānu servisa programmās). Kopš 2010. gada kopējais absolventu skaits profesionālajā izglītībā ir samazinājies par 15,6 %.

Vislielākais audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības (9,4 tūkst.), kā arī pakalpojumu2 jomā (6,7 tūkst.), kas attiecīgi ir 34,6 % un 24,7 % no kopējā audzēkņu skaita. Pakāpeniski pieaug izglītojamo skaits humanitārajās zinātnēs un mākslā – piecu gadu laikā kāpums ir par gandrīz 24 procentiem. Šajā mācību gadā humanitārās zinātnes un mākslu apgūst 3,9 tūkstoši jauniešu, kas ir 14,4 % no kopējā izglītojamo skaita profesionālajā izglītībā. Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības apgūst 11,8 %, savukārt dabaszinātnes, matemātiku un IT – 8 %. Vismazākais izglītojamo skaits saglabājas lauksaimniecības (3,3 %) un veselības aprūpes un sociālās labklājības (3,2 %) programmās. Profesionālās izglītības programmas piedāvā 46 profesionālās izglītības iestādes, 11 koledžas un divas vispārizglītojošās vidusskolas. Gandrīz trešdaļa izglītojamo mācās piecās lielākajās profesionālās izglītības iestādēs: Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Liepājas Valsts tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā un Rīgas Tehniskajā koledžā.


 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma