Skolu tīkls

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informatīvais ziņojums “Par skolu tīkla sakārtošanu” paredz Latviju sadalīt četrās dažādās apdzīvoto vietu kategorijās. Atkarībā no tā, kurā kategorijā novads vai pilsēta ietilps, tiks izvirzīti kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji pašvaldības teritorijā esošajām skolām.

Minimālais skolēnu skaits, ko valdība plāno noteikt skolām

Četras lielākās pilsētās: Rīga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils
Sākumskolā 400 skolēni skolā, 22 skolēni klasē, vismaz 3 paralēlklases
Pamatskolā 450 skolēni skolā, 25 skolēni klasē, vismaz 3 paralēlklases
Vidusskolā 150 skolēni skolā, 20 skolēni klasē, vismaz 2 paralēlklasesSākumskolā 35 skolēni skolā, vidēji 6 skolēni klasē, darbojas kā citas izglītības iestādes filiāle bez atsevišķas administrācijas, atbalsta personāla, īsteno arī pirmsskolas izglītības programmas
Pamatskolā 80 skolēni skolā, vidēji 9 skolēni klasē
Vidusskolā 45 skolēni, vidēji 15 skolēni 10.–12. klasē

Administratīvo teritoriju attīstības centri un Pierīgas novadi, tostarp Jēkabpils, Ventspils, Jūrmala

Sākumskolā 300 skolēni skolā, 25 skolēni klasē, vismaz 2 paralēlklases
Pamatskolā 360 skolēni skolā, 20 skolēni klasē, vismaz 2 paralēlklases
Vidusskolā 120 skolēni skolā, 20 skolēni klasē, vismaz 2 paralēlklases

Pārējā Latvijas teritorija, izņemot attālās vietas reti apdzīvotās teritorijās

Sākumskolā 35 skolēni skolā, vidēji 6 skolēni klasē, darbojas kā citas izglītības iestādes filiāle bez atsevišķas administrācijas, atbalsta personāla, īsteno arī pirmsskolas izglītības programmas
Pamatskolā 80 skolēni skolā, vidēji 9 skolēni klasē
Vidusskolā 45 skolēni, vidēji 15 skolēni 10.–12. klasē

Reti apdzīvotas teritorijas, kur vismaz 25 kilometru attālumā nav citas skolas, kur iegūt pamata vai vidējo izglītību

Sākumskolā 15 skolēni skolā, vidēji 5 skolēni klasē, darbojas kā citas izglītības iestādes filiāle bez atsevišķas administrācijas, atbalsta personāla, īsteno arī pirmsskolas izglītības programmas
Pamatskolā 70 skolēni skolā, vidēji 8 skolēni klasē
Vidusskolā 30 skolēni, vidēji 10 skolēni 10.–12. klasē

 

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma