Augsts reitings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «Europe Teaching Rankings 2019» iekļauta 200+ labāko universitāšu grupā. Šis ir prestižās starptautiskās reitingu aģentūras THE (Times Higher Education) veidots reitings, kurā kā galvenais datu avots izmantotas studentu aptaujas, padziļināti izvērtējot divus kritērijus – mācīšanos un mācīšanu. RTU šajā reitingā iekļauta pirmo reizi.  Reitingā izmantota plaša studentu aptauja – pavisam izjautāti 125 000 studenti, viņu vidū arī RTU studenti. Aptaujās iekļautie jautājumi skaidro, kāda ir studentu iesaiste, sasniegumi, studiju vides daudzveidība un efektīvai mācīšanai pieejamie resursi.

Visaugstāk reitingā novērtēts RTU sniegums studentu iesaistē. Šajā kritērijā izvērtēta studentu iesaiste mācīšanās procesā, studentu savstarpējā mijiedarbība, tas, vai un cik lielā mērā students rekomendē savu augstskolu citiem, kā arī tas, kādu sasaisti studentiem ar darba tirgu nodrošina augstskola. Studentu iesaiste ir nozīmīgākais no visiem četriem reitingā kritērijiem, jo tā īpatsvars kopvērtējumā sniedz 35%. Augstu novērtēta arī RTU studiju vides daudzveidība, kurā analizēts dzimumu līdzsvars akadēmiskajā personālā, studentos, ārvalstu studentu īpatsvars, studentu dalība Erasmus+ mobilitātes programmā. Studiju vides daudzveidība veido 25% kopvērtējuma īpatsvara, bet pārējie divi kritēriji – studentu sasniegumu un efektīvai mācīšanai pieejamie resursi – katrs 20%.

No Latvijas augstskolām reitingā iekļauta arī Latvijas Universitāte (LU), kura tāpat kā RTU ierindojas 200+ augstskolu grupā. Trijos no četriem reitinga kritērijiem RTU rezultāti ir labāki nekā LU. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte (abas no Apvienotās Karalistes), bet trešajā – Navarras Universitāte no Spānijas. Pavisam reitingā izvērtētas 258 Eiropas universitātes.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma