Konference „Profesionālā izglītība Latvijā”

RVT 100

Profesionālās izglītības jomā notiek saturiskas un organizatoriskas pārmaiņas. Apspriest to pilnveides un tālākas attīstības iespējas bija Rīgas valsts tehnikuma 100 gadu jubilejai veltītās konferences mērķis. Kompetence profesionālajā izglītībā definējama kā pierādīta spēja izmantot zināšanas, personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās prasmes darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā. Konferences organizēšanās sadarbības partneris bija Latvijas Izglītības fonds (LIF).

Par PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma attīstības stratēģiju un tās īstenošanu konferencē ziņoja direktore Dagnija Vanaga. Stratēģijas īstenošana pamatā atbilst iecerētajam, veiksmīgi tiek pilnveidota mācību tehniskā un tehnoloģiskā bāze.

Profesionālās un pieaugušo izglītības aktualitātes savā ziņojumā akcentēja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute-Marihina. Valstī izveidotas 15 nozaru kartes, izstrādāti 162 profesiju standarti, ieviestas 59 modulārās izglītības programmas, māčibu procesā tiek izmantotas stimulatoru iekārtas un digitālie mācību līdzekļi, profesionāli pilnveidojušies uzņēmumu prakšu vadītāji.

Normunda Ozola - Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākā ekonomista - referāts bija veltīts profesionālās izglītības nozīmei Latvijas darba tirgū, kāda ir esošā  situācija un kādi var būt nākotnes izaicinājumi. Valsti ir izteikts darba roku trūkums nozarēs ar augstu vidējo kvalifikāciju. Nepietiekošs skaists jauniešu izvēlas turpināt mācības profesionālajā izglītība, bet no tiem, kas uzsāk mācības, aptuveni trešdaļa neiegūst kvalifikāciju.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imnats Lipskis informēja par aktualitātēm bezdarbnieku pārkvalificēšanā un prasmju pilnveides īstenošanā.

Ekonomika doktore, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore Ingrīda Veipa izklāstīja iespējamo risinājumu kā piesaistīt jaunos speciālistus Latvijas reģioniem un kāda šajā procesā ir profesionālās izglītības iestādes loma.

Lāsmas Balceraites - Rīgas Valsts tehnikuma Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas - ziņojums bija veltīts profesionālās izglītības izaicinājumiem 21. gadsimtā, uzverot katra personīgās atbildības nozīmīgumu.

Rīgas Valsts tehnikums psiholoģe Zaiga Kriķe un pedagogs Rebeka Grīnfelde emocionāli un atraktīvi izklāstīja pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus dialoga veidošanā starp pedagogu un post Milenium paaudzi. Autores uzskatīja, ka paaudžu nomaiņa ir norma, ka jāpielāgo metodes, pedagogam jābūt spilgtam un jāatklāj spilgtie, jāsaskata jēga un jāpalīdz ieraudzīt jēgu, jāpieņem citi un tad pedagogs būs pieņemts.

Vēl ziņojumus sniedza Nodarbinātības valsts aģentūras speciāliste Edīte Bratka par aģentūras organizētajiem apmācības pasākumiem, SIA „AC Konsultācijas” projekta direktors Artūrs Caune par darba vidē mācībām un veiktajiem pētījumiem un Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja Jolanta Vjakse par darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošanas iespējām.

Konferenci vadīja un sarunas aktivizēja LIF valdes loceklis, ekonomikas doktors, profesors Jānis Ēriks Niedrītis.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma