Zinātne

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija (VZKK) 2018. gadā 9 sēdēs izskatīja 132 promocijas darbus, no tiem seši tika atgriezti promocijas padomei darba uzlabošanai, divi no tiem tika skatīti VZKK vēlreiz un virzīti aizstāvēšanai, 24 darbi atdoti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". Izskatīto promocijas darbu skaits turpina samazināties (2017. gadā - 148, 2016. gadā - 180 promocijas darbus, 2014. gadā - 270).

2018. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2017. gadā izskatīto darbu skaits): bioloģija - 6  (5), būvzinātne - 6 (2), datorzinātne - 2 (3), ekonomika - 9 (10), vadībzinātne - 9 (19), elektronika un telekomunikācijas - 1 (3), enerģētika - 2 (5), elektrotehnika - 4 (1), farmācija - 1 (4), fizika - 9 (7), informācijas tehnoloģijas - 3 (4), tiesību zinātne - 8 (7), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes - 13 (10), lauksaimniecības zinātne - 3 (3), literatūrzinātne - 1 (2), folkloristika 2 (0), materiālzinātne - 1 (6), mākslas zinātne - 3 (2), matemātika - 0 (1), medicīna 12 (16), mehānika 1 (1), mašīnzinātne - 1 (1), mežzinātne - 2 (3), pārtikas zinātne - 5 (5), pedagoģija - 8 (8), psiholoģija - 3 (2), socioloģija un politikas zinātne - 0 (1), transports un satiksme - 3 (4), valodniecība - 4 (3), veterinārmedicīna - 3 (1), vides zinātne - 7 (6).

Augstskolas pēc izskatīto promocijas darbu skaita: LU - 46 (44), RTU - 32 (37), LLU - 16 (17), DU - 7 (10), RSU - 12 (17), RISEBA - 5 (3), Liepājas Universitāte - 3 (2), BA "Turība" - 3 (4), Latvijas Mākslas akadēmija - 1 (0), Latvijas Mūzikas akadēmija - 1 (0), Baltijas Starptautiskā akadēmija - 4 (6), TSI - 1 (2), Vidzemes augstskola - 1.

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija 2019. gadā izskatīja 134 promocijas darbus, no tiem 8 tika atgriezti promocijas padomei darba uzlabošanai, tika skatīti VZKK vēlreiz un virzīti aizstāvēšanai, 23 darbi atdoti promocijas padomēm ar lēmumu "var aizstāvēt pēc recenzijā minēto trūkumu novēršanas". 3 darbi šobrīd ir atlikti un tiks skatīti vēlreiz.

2019. gadā izskatītie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2018. gadā izskatīto darbu skaits): arhitektūra 5 (0), bioloģija 5 (6), būvzinātne 3 (6), datorzinātne 6 (2), ekonomika 7 (9), vadībzinātne 12 (9), elektronika un telekomunikācijas 4 (1), enerģētika 5 (2), elektrotehnika un elektronika 3 (4), farmācija 1 (1), filozofija 1 (0), fizika 6 (9), informācijas tehnoloģijas 5 (3), tiesību zinātne 9 (8), komunikāciju zinātne 1 (0), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes 3 (13), lauksaimniecības zinātne 0 (3), literatūrzinātne 1 (1), folkloristika 1 (2), materiālzinātne 2 (1), mākslas zinātne 0 (3), matemātika 1 (0), medicīna 16 (12), mehānika 1 (1), mašīnzinātne 2 (1), mežzinātne 3 (2), pārtikas zinātne 2 (5), pedagoģija 9 (8), psiholoģija 0 (3), socioloģija un politikas zinātne 8 (0), transports un satiksme 3 (3), valodniecība 1 (4), veterinārmedicīna 2 (3), vides zinātne 6 (7).

Augstskolas pēc izskatīto promocijas darbu skaita: LU 51 (46), RTU 34 (32), LLU 13 (16), DU 4 (7), RSU 15 (12), RISEBA 1 (5), Liepājas Universitāte 4 (3), BA "Turība" 6 (3), Latvijas Mākslas akadēmija 0 (0), Latvijas Mūzikas akadēmija 0 (1), Baltijas Starptautiskā akadēmija 4 (4), TSI 1 (1), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1 (0), Vidzemes augstskola 0 (1).

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma