Profesionālā izglīitība

Vislielākais audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā nemainīgi ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, kā arī pakalpojumu jomā kas attiecīgi ir 34,4 % un 23,7 % no kopējā audzēkņu skaita. Savukārt piecu gadu laikā par trešdaļu pieaudzis izglītojamo skaits humanitārajās zinātnēs un mākslā. Šajā mācību gadā humanitārās zinātnes un mākslu apgūst 4,2 tūkstoši audzēkņu, kas ir 15,8 % no kopējā izglītojamo skaita profesionālajā izglītībā. Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesību zinātnes apgūst 11,6 %, savukārt dabaszinātnes, matemātiku un IT – 8,3 %. Vismazākais izglītojamo skaits saglabājas lauksaimniecības (3,1 %) un veselības aprūpes un sociālās labklājības (3 %) programmās.
Pēdējo gadu laikā vīriešu un sieviešu proporcijai profesionālajā izglītībā ir tendence nedaudz izlīdzināties. Atšķirībā no pēdējiem trim gadiem, kad profesionālo kvalifikāciju ieguvušo skaits bija gandrīz nemainīgs (aptuveni 7,8 tūkstoši gadā), iepriekšējā mācību gadā to ieguva ievērojami mazāk audzēkņu – 6,4 tūkstoši. Salīdzinājumā ar 2010. gada absolventu skaitu profesionālajā izglītībā, samazinājums ir par 30,2 %.
Profesionālās izglītības programmas piedāvā apgūt 45 profesionālās izglītības iestādes, 11 koledžas un divas vispārizglītojošās vidusskolas. Trešdaļa izglītojamo mācās pēc audzēkņu skaita sešās lielākajās profesionālās izglītības iestādēs: Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Liepājas Valsts tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Rīgas Tehniskajā koledžā un Ogres tehnikumā.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma