Eksāmeni

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) atcelt valsts pārbaudes darbus 9. klasēm un noteikt, ka 12. klasēm tie var notikt tikai tad, ja netiek apdraudēta iesaistīto pušu veselība un dzīvība. Arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu izdiskutēt ar visām iesaistītajām pusēm un maksimāli ātri pieņemt lēmumu, lai skolēni, pedagogi, vecāki, pašvaldības un augstskolas ir laikus informētas. Šobrīd gan gala lēmums vēl nav pieņemts, taču publiski IZM jau paudusi viedokli, ka eksāmeni notiks.  LIZDA un IZM pētījumi pierāda, ka noslogotība ir palielinājusies gan pedagogiem, gan skolēniem, vienādas mācīšanas un mācīšanās iespējas ir vēl grūtāk nodrošināt, nekā mācoties klātienē, tāpēc esot jāizvērtē visi "par" un "pret". LIZDA aicina IZM, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par 9. klases un 12. klases valsts pārbaudes darbiem, izvērtēt, ka attālinātais mācību process nav līdzvērtīgs klātienes mācību procesam. Arodbiedrības ieskatā, arī pedagogiem ļoti īsā laikā bija jāapgūst pašmācības ceļā jaunas prasmes un jāpieņem atbildīgi lēmumi, piemēram, kādu mācību saturu un cik lielā apjomā skolēni apgūs attālinātā mācību procesa rezultātā. No IZM tika sniegtas rekomendācijas attālinātā mācību procesa īstenošanas laikā neietvert jaunas tēmas, bet lielāku uzmanību pievērst mācību satura atkārtošanai. Tāpat arodbiedrība norādīja, ka ņemot vērā attāli-nātā mācību procesa organizēšanas specifiku, pašvadītā mācīšanās procesā skolēni mācību saturu apgūst daudz lēnāk, nekā klātienes procesā, tādējādi tēmas, kuras pēc programmas bija paredzēts apgūt periodā no marta līdz maijam, šobrīd paliek daļēji apgūtas. "Līdz ar to rodas jautājums, kas būs atbildīgs par to, ja valsts pārbaudes darbos tiks iekļautas tēmas, kuras šajā laikā netiks apgūtas?" atklāja arodbiedrībā. Vienlaikus LIZDA vēstīja, ka Valsts Izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks kā argumentu centralizēto eksāmenu nepieciešamībai minēja, ka skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu. Šajā kontekstā arodbiedrību vaicā, vai gada atzīme nav objektīvs novērtējums, kā arī, vai tādējādi netiek pausta neuzticēšanās pedagoga vērtējumam. Vienlaikus arodbiedrību interesē, vai IZM ir pārliecināti, ka gatavotais kombinētais darbs 9.klasei, "kura saturu šobrīd, divus mēnešus pirms eksāmeniem, vēl neviens nevar komentēt", sniegs objektīvu rezultātu par pamatskolēnu zināšanām un ko nozīmē "atvieglots eksāmena saturs". Tāpat LIZDA ieskatā, nebūtu pieļaujams 9.klasēm izmantot jaunu pārbaudes formu jeb kombinēto eksāmenu, kam nav gatavojušies ne pedagogi, ne skolēni Arodbiedrību arī interesē tas, kurš uzņemsies atbildību par skolēnu, viņu ģimenes locekļu, pedagogu veselību un dzīvību, ja kāds eksāmenu norises laikā tiks inficēts ar Covid19. LIZDA aicināja arī ņemt vērā Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas un Kultūras ministrijas viedokli par 9.klašu eksāmenu atcelšanu.

No „Izglītība un kultūra”

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma