Vai atkal kāpsim uz grābekļa? 1991. gadā arī ieviesa izvēli un skolēni neizvēlās fiziku un  ķīmiju!

Pieprasījums un piedāvājums

Aptaujājot 840 skolas, noskaidrots, ka visbiežāk – aptuveni 95 procentos gadījumu – tās grasās piedāvāt angļu valodas padziļinātu apguvi.  Otrs skolu biežāk piedāvātais padziļinātais mācību kurss varētu būt bioloģijā, bet trešais – matemātikā. Gana bieži skolas piedāvās padziļināti apgūt arī sociālās zinības, kā arī latviešu valodu un literatūru Vismaz puse skolu piedāvās padziļināti apgūt arī citus dabaszinātņu priekšmetus. Tikmēr izglītības tehnoloģiju uzņēmums “Edurio” aptaujājis 4400 devīto klašu skolēnus, lai noskaidrotu, kādi padziļinātie kursi viņus interesē. Izrādījies, ka pat 77% skolēnu augstākā līmenī grib apgūt angļu valodu, bet otrs populārākais mācību priekšmets izrādījies matemātika, ko padziļināti grib apgūt 44% skolēnu. “Edurio” secina, ka šajā ziņā skolu piedāvājums un skolēnu vēlmes sakrīt. Taču skolēni nevēlas tik ļoti apgūt bioloģiju un sociālās zinības, kā to gatavas piedāvāt skolas. Raugoties, kādas ir populārākās skolu piedāvātās padziļināto mācību priekšmetu kombinācijas, secināts, ka visbiežāk skolas vienlaikus piedāvās apgūt padziļināti vēsturi, svešvalodu, kā arī latviešu valodu un literatūru. Šāda kombinācija vispopulārākā ir tieši vidusskolās ar mazu skolēnu skaitu. Līdz šim vidusskolās skolēni parasti izvēlējušies kāda novirziena klasi, taču jaunajā sistēmā, kaut arī klašu sistēma tiks saglabāta, visbiežāk skolēni mācīsies grupās, jo katru padziļināto mācību priekšmetu, visticamāk, vēlēsies apgūt dažādu paralēlklašu skolēni. Tieši kādus padziļinātos kursus katra piedāvās, skolām būtu jāpaziņo tuvāko nedēļu laikā. Kaut arī reāla to apguve var sākties ne agrāk kā aiznākamajā mācību gadā, skolēniem, stājoties 10. klasē, jāzina skolas nākotnes piedāvājums.

Iesaka mainīt skolu, ja esošā nepiedāvā apgūt tādus padziļinātos mācību priekšmetus, kādus vēlas skolēns. Iecerēts, ka nākotnē varētu tapt vienota datubāze, kurā būtu redzams, kādus padziļinātos mācību priekšmetus katra skola piedāvā. Tātad - atkal noplicināsim laukus!

No Latvijas Avīze

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma