Jauna grāmata

Iznākusi ekonomikas doktora, profesora Jāņa Ērika Niedrīša grāmata „Meklējiet un Jūs atradīsiet”. Grāmata ir par inovāciju vadīšanu. Tajā izskatīta inovāciju vadīšana kā valsts, tā arī uzņēmuma līmenī, jo inovāciju procesu vadīšanas efektivitāte ie atkarīga no savstarpēji saskaņotiem procesiem, no cilvēku inovatīvās domāšanas un rīcības. Grāmatā makro līmenī apskatītas pasaulē norisošo pārmaiņu galvenās tendences, inovācijas process un cilvēkkapitāla loma, ārvalstu pieredze un ieteikumi, savukārt mikrolīmenī doti ieteikumi inovāciju procesa un darbinieku vadīšanai. Grāmata domāta cilvēkiem, kas mācās kā veicināt valsts attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī gūt sekmes uzņēmējdarbībā.

Grāmatai 235 lpp., cietais iesējums. ISBN 978-9934-8413-1-7.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma