Par skolotāju atalgojumu

OECD ikgadējā izglītības pārskatā “Education at a Glance 2020”uzrādīts, ka visas pedagogu grupas Latvijā saņem uz pusi zemāku atalgojumu gadā nekā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs vidēji.

Latvijā skolotāju vidējā faktiskā alga gadā pirmsskolas pakāpē sasniedz 16 668 eiro kas ir krietni mazāk nekā vidējais atalgojums OECD valstīs – 32 833 eiro. Arī sākumskolas pakāpē skolotāju vidējā alga Latvijā ir 21 868 eiro, bet OECD valstīs vidēji šiem pedagogiem atalgojums ir 37 303 eiro gadā. Pamatskolas otrajā posmā pedagogi Latvijā gadā saņem vidēji 20 980 eiro gadā, kamēr OECD vidēji saņemtais atalgojums ir 39 241 eiro.  Vispārējās vidējās izglītības pakāpē skolotāji gadā saņem vidēji 22 884 eiro, turpretī OECD valstīs vidēji šīs grupas pedagogi saņem 42 257 eiro.

Pārskatā norādīts, ka OECD valstīs publiskā sektora izglītības iestādē strādājoša tipiska skolotāja mācību stundu vidējais skaits gadā ir ar tendenci mazināties ar katru nākamo izglītības pakāpi – no 993 stundām pirmsskolas pakāpē līdz 778 stundām sākumskolā, 712 stundām pamatizglītības otrajā posmā un 680 stundām vidējās izglītības pakāpē. Latvijā skolotājiem ir jāmāca 1368 stundas gadā pirmsskolas izglītības pakāpē, 572 stundas gadā sākumskolā, 621 stunda pamatskolas otrajā posmā un 695 stundas vidējā izglītībā.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma