MME

Studentiem, praktiķiem

Atkārtoti izdota grāmata „Menedžmenta mazā enciklopēdija” (488 lpp.) Grāmatai ir divas daļas. Pirmajā daļā ievietoti agrāk publicētie materiāli, kurus papildina pasaulē pazīstamu zinātnieku atzinumi, secinājumi, ieteikumi. Tajā apskatīti menedžmenta teorijas un prakses jautājumi gan vēsturiskā aspektā, gan mūsdienu apstākļos. Grāmatas otrajā daļā dotas izcilāko menedžmenta zinātnieku īsas biobibliogrāfijas, ievietotas atsauces uz viņu nozīmīgākajām publikācijām.

Laika gaitā menedžmenta teorijas atbilstoši ekonomikas, sociālo un poli­tisko faktoru izmaiņām tika klasificētas. Ar laiku izveidojās Integrētā menedžmenta teorija, kuras pārstāvji uzskatīja, ka nav pareizi katru menedžmenta funkciju apskatīt atsevišķi, bet nepieciešams tās integrēt. Radās sistēmas pieejas (ka viss sastāv no savstarpēji saistītiem elementiem), procesa pieejas (funkciju saistība) un situācijas pieejas (problēmas izpēte un to risinājuma izstrāde).

Grāmata noderīga, studējot menedžmenta teoriju, tajā var atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas darbību, tā palīdzēs apzināt pasaules izcilāko zinātnieku dzīves un darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un devumu menedžmenta teorijas un prakses attīstībā.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma