2020. gada 22. oktobrī publicēti OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2018 testa uzdevumu un aptaujas jaunākie rezultāti, kas liecina, ka Latvijas 15 gadu veco skolēnu globālā kompetence atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu vidējam līmenim. No kopumā 27 OECD valstīm un partnervalstīm Latvijas 15 gadu vecie skolēni ar 497 punktu rezultātu ierindojas 9. vietā. Visaugstāko sniegumu testā uzrādījuši Singapūras skolēni, kam seko pusaudži no Kanādas un Honkongas Ķīnā.

OECD pētījuma rezultāti  liecina, ka Latvijā 93% skolēnu ikdienā sazinās divās vai vairāk valodās, kas ir augstākais radītājs šo 27 dalībvalstu vidū. Līdzīgi jeb vairāk nekā 90% tā ir arī, piemēram, Horvātijā, Maltā un Igaunijā. Tikai 12% OECD valstu 15 gadus veco skolēnu norādījuši, ka nemācās nevienu svešvalodu, kamēr 50% pusaudžu ikdienā apgūst divas vai vairāk svešvalodas, toties Latvijā šādu skolēnu relatīvais skaits ir 94%.

Vairāk nekā 53% Latvijas 15 gadu veco skolēnu vēlas izzināt citas kultūras, vairāk nekā 75% skolēnu ir zināšanās par tādiem globāliem izaicinājumiem kā bads un nabadzība. Gandrīz 72% skolēnu piemīt zināšanas par dzimumu līdztiesību dažādas pasaules daļās. Apmēram 75% skolēnu norādīja, ka varētu izskaidrot klimata izmaiņas un to ietekmi dažādās valstīs, bet 58% pusaudžu viegli vai ar nelielām pūlēm varētu izskaidrot ekonomiskās attīstības ietekmi uz vidi.  Salīdzinot ar citām OECD valstīm un partnervalstīm, Latvijas skolēnu sniegums bijis zemāks tādās jomās kā izpratne par citu cilvēku pasaules uzskatiem un perspektīvām, kā arī rīcība, domājot par kopēju labumu un ilgtspējīgu attīstību. Latvijas pusaudži mazāk iesaistījušies aktivitātēs globālās kompetences attīstībai nekā tas novērojams citās valstīs. Aktivitāšu vidū ir, piemēram, mācīšanās par citām kultūrām, konfliktu risināšana, cilvēku no citām kultūrām perspektīvu izzināšana un iepazīšanās ar starptautiskajām ziņām internetā vai laikrakstos. Globālā kompetence ir spēja izprast reģionālas, globālas un starpkultūru problēmas, saprast un novērtēt citu cilvēku pasaules uzskatus un perspektīvas, iesaistīties atklātā, brīvā un efektīvā dialogā ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām un rīkoties, domājot par kopēju labumu un ilgtspējīgu attīstību.

OECD PISA 2018 globālās kompetences novērtēšanas testā piedalījās 27 valstis, aptaujā – 66 valstis, taču kopumā OECD PISA pētījumā iesaistījās apmēram 117000 15 gadu vecu skolēnu no 79 valstīm. Latviju pētījumā pārstāvēja 5985 skolēni no 308 skolām.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma