SIA Latvijas Mobilais telefons prezidents Juris Binde laikrakstā „Diena”.

Darba devēji jau vairākus desmitus gadu ir skaidri definējuši savas vajadzības, kādam jābūt izglītības saturam un rezultātam. Taču diemžēl Izglītības un zinātnes ministrija līdz šim visas iniciatīvas ir noklausījusies, bet īpaši vērā nav ņēmusi, un arī pašreizējā tā saucamā kompetenču izglītība no uzņēmēju, tautsaimniecības nepieciešamību viedokļa ir diezgan apšaubāms eksperiments. Pamata kļūda jau tika pieļauta deviņdesmito gadu sākumā, kad atļāva skolniekiem izvēlēties – vai nu humanitāro, vai eksakto izglītības virzienu. Tā kā šī izvēle tika izdarīta devītajā klasē – tas ir vecums, kad cilvēkam ir diezgan grūti pieņemt ilgtermiņa lēmumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir lietas, kuras vienkārši ir jāzina, ja mums šobrīd ir pat tāds rezultāts, ka fizikas centralizēto eksāmenu kārtojuši 5% no visiem skolēniem, bet ķīmijā – 3%, tad rezultāts ir tāds, ka augstskolās budžeta vietu, kurā nepieciešama atzīme fizikas centralizētajā eksāmenā vidusskolā, ir divas reizes vairāk nekā eksāmenu kārtojošo jauniešu skaits. Ķīmijā ir vēl bēdīgāk – budžeta vietu ir piecas reizes vairāk nekā eksāmenu nokārtojušo skolnieku skaits. Un būtiski – zināšanas šajās jomās ir nepieciešamas visās tajās specialitātēs, kurām ir ļoti liela nākotnes perspektīva – brīvās dabaszinātnes, materiālzinātnes, lauksaimniecība, mežsaimniecība, ķīmijas tehnoloģijas un citās. Turklāt nav runas tikai par inženierzinātnēm. Piemēram, Latvijas Universitātes (LU) Biznesa vadības un ekonomikas vadības fakultātē ir jauna studiju programma – industriālās inženierijas vadība – tie būs speciālisti, kuri vistiešākajā veidā realizēs digitālo transformāciju tieši rūpniecības uzņēmumos. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē ir reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas specialitāte, kas arī ir ļoti svarīga dažādu valsts sabiedrisko procesu un pilsētu modelēšanas procesā, lai pilsētas un citas apdzīvotās vietas attīstītos pēc modeļiem, kas ir zinātniski pamatoti nevis tikai tāpēc, ka kādam no ievēlētajiem politiķiem šķiet, ka konkrēts attīstības virziens būs labs.

No intervijas saīsinātais teksts.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma