Jau ceturto gadu vidusskolu labākie absolventi visā Latvijā saņems Simtgades stipendijas. Latvijas vidējās izglītības iestādēm ir iespēja izvirzīt vienu šā mācību gada absolventu Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Katras skolas viens izvirzītais skolēns saņems vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā. To piešķirs par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādei pretendenta pieteikums par 2020./2021. mācību gada vienu absolventu, kurš saņems šo atbalstu, ir jāiesniedz līdz 2020. gada 21. maijam. Stipendiju atbalsta programmu īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma