Eurydice pētījumā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs "Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020/21" apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.

Latvija ir to valstu vidū (Lietuva, Ungārija, Rumānija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija un Serbija), kurās maksu par augstāko izglītību vērtē pēc vidējās izglītības sniegumiem. Savukārt apmēram ceturtajā daļā valstu pilna laika augstākās izglītības pirmā līmeņa studenti veic maksu pilnā apmērā (Beļģijā - vāciski runājošās un flāmu kopienas, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Lielbritānijā - Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā, Albānijā, Šveicē, Islandē un Lihtenšteinā), bet samaksa par studijām netiek piemērota tikai septiņās Eiropas valstīs: Dānijā, Grieķijā, Kiprā, Maltā, Somijā, Zviedrijā un Turcijā pirmajā ciklā (bakalaurantūrā).

Pētījumā secināts, ka visas valstis pirmā līmeņa pilna laika augstākās izglītības studentiem piedāvā tiešu finansiālu atbalstu - stipendijas vai publiski subsidētus aizdevumus. Tomēr tiešs finansiāls atbalsts mazākā mērā tiek sniegts studentiem, kuri studē īsās programmās un nepilna laika studijās dažās augstākās izglītības sistēmās. Latvijā, Igaunijā, Grieķijā, Nīderlandē un Slovākijā nepilna laika studenti nevar saņemt valsts dotācijas. Savukārt Melnkalnē un Ziemeļmaķedonijā, Lielbritānijā (Velsā, Ziemeļīrijā un Skotijā) otrā līmeņa studenti nav iespēju saņemt tiešu studentu atbalstu. Īsā cikla studenti Īrijā un Ziemeļmaķedonijā nevar saņemt studentu atbalstu, bet Bulgārijā, Horvātijā, Maltā, Rumānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Ziemeļmaķedonijā nepilna laika studentiem nav pieejams valsts finansiālais atbalsts.

Pētījumā secināts, ka, lai veicinātu mūsdienu ekonomikas un sabiedrības progresu, arvien lielākam skaitam Eiropas iedzīvotāju ir nepieciešamas augsta līmeņa zināšanas un kompetences. Maksa par augstāko izglītību rada finansiālu slogu studentu un viņu ģimenes locekļu budžetam, turpretim kvalitatīvi un plaši pieejami augstākās izglītības sistēmas atbalsta pasākumi var mazināt finansiālos šķēršļus ceļā uz iespēju studēt. Pilns ziņojuma teksts angļu valodā pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma