Reitingi

Augstākās izglītības globālās analītikas aģentūra (QS Quacquarelli Symonds), sastādījusi un publicējusi 2001. gada Eiropas un Centrālāzijas labāko 400 augstskolu reitingu. (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2021). Pirmajā vietā ierindota Maskavas Valsts Lomonosova universitāte, otrajā vietā Tartu Universitāte, trešajā Sankt-Pēterburgas universitāte, tālāk seko Čehijas Karla univeritāte, Krievijas Novosibirskas univeritāte, Čehijas Jagelona universitāte, Polijas Varšavas universitāte, Čehijas Masarika universitāte u.c. Ranga noteikšnai izmantotā metodoloģija:

  1. Akadēmiskā reputācija - aptaujāti 120 tūkstoši zinātnieku, universitāšu vadītāju un mācībspēku (30%)
  2. Reputācija darba devēju vidū - aptaujāti 52 tūkstoši darba devēji (20%).
  3. Studentu un mācībspēku skaitliskā attiecība (10%)
  4. Publikāciju skaits rēķinot uz vienu mācībspēku (10%)
  5. Citēto publikāciju skaits uz vienu mācībspēku (5%)
  6. Ārvalstu mācībspēku daļa (5%)
  7. Ārvalstu studentu daļa (5%)
  8. Mācībspēku skaits ar zinātnisko grādu attiecībā pret visu mācībspēku skaitu.
  9. Noturīgie (lietišķie) starptautiskie kontakti (5%)
  10. Ieviesto attālināto studiju  kvantitatīvais rāditājs (10%)

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma