Noslēgusies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) organizētā 14. Baltijas Sporta zinātnes konferences jauno sporta zinātnieku un augstskolu doktorantu zinātnisko darbu konkurss “Sports un veselība pārmaiņu laikā” (Sports Science and Health at a Time of Change). 7 zinātniski pētnieciskajās sekcijās attālināti – ZOOM platformā, pulcējās 88 dalībnieki no 8 valstīm. Kopumā konkursa komisija vērtēja 87 jauno sporta zinātnieku un augstskolu maģistrantu, doktorantu pētnieciskos darbus. Jauno zinātnieku un doktorantu pētījumu konkurss bija veltīta LSPA simtajam jubilejas gadam. Noslēdzoties konferencei, ar uzvarētāju goda rakstiem un Latvijas izglītības fonda naudas balvām 100 Eiro apmērā tika sveikti septiņi labākie jaunie sporta zinātnieki, augstskolu doktoranti un maģistranti, kuri piedalījās konferences jauno zinātnieku darbu  konkursā. Starp septiņiem uzvarētājiem divi no jaunajiem pētniekiem ir LSPA studējošie - maģistrante Luīze Bebriša-Fedotova un doktorants Igors Siminaitis - un viens no Nīderlandes,  viens no Polijas un trīs no Lietuvas.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma