Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam, kuras apstiprināja valdība,  lielais mērķis ir noteikta kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas ļaus veicināt ikviena cilvēka potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā, veidos spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Lai risinātu noteiktos izaicinājumus un īstenotu vīziju par izglītību 2027. gadā, pamatnostādnēs noteikti četri izglītības attīstības mērķi:

  • augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls;
  • mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums;
  • atbalsts ikviena izaugsmei;
  • ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība.

Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls izcelts kā atsevišķs mērķis, jo pedagogu darba efektivitātei un mācīšanās praksei uz izglītojamo mācību sasniegumiem ir vislielākā ietekme. Tāpēc pārmaiņu centrā ir pedagogi un akadēmiskais personāls, kuri spēj un vēlas īstenot jaunās iniciatīvas. Kā aktuāls pamatnostādnēs izvirzīts arī jautājums par konkurētspējīga pedagogu atalgojuma nodrošināšanu.

Turpmākie izglītībā sasniedzamie mērķi noteikti, respektējot globālās attīstības tendences, piemēram, digitālo transformāciju, demogrāfiskās pārmaiņas un izmaiņas nodarbinātības struktūrā. Tāpat ņemti vērā Latvijai īpaši aktuāli risināmie jautājumi – nepietiekamā pedagoga profesijas konkurētspēja, vājā pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, nevienlīdzīgās izglītības iespējas starp pilsētu un lauku skolām, zema motivācija līdzdalībai pieaugušo izglītībā un citi aspekti.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma