Aizvadītie 30 gadi

Latvijas Izglītības fonds (LIF) dibināts 1990.gadā, tā dibināšanas iniciatori bija  Romans Vitkovskis un akadēmiķis, LU rektoru Juris Zaķis. Dibinātāji: Latvijas Universitāte, Organiskās sintēzes institūts, izdevniecība “Zinātne”, laikraksts “Izglītība”, laikraksts “Kultūras avīze” un citas juridiskas un fiziskas personas. No 2005.gada LIF darbojas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam. LIF darbība virzīta uz to, lai sekmētu Latvijas sabiedrības izglītības līmeņa kāpumu, novatorismu, izglītotu Latvijas iedzīvotājus viņu dzīves uzlabošanai svarīgās jomās, atbalstītu studējošo un jauno zinātnieku radošās spējas, organizētu apmācības kursus, seminārus, konferences un veikt pētījumus, izdotu mācību literatūru, organizēt izstādes, metodiska rakstura pasākumus.

Aizvadīto gadu būtiskākie LIF darbības rādītāji.

Tika izveidots veicināšanas stipendiju fonds un no 1993.gada līdz 2021.gadam stipendijas piešķirtas 3780 studējošiem. Prēmijas par zinātniski pētnieciskiem darbiem un projektiem piešķirtas 1285 studentiem un jaunajiem zinātniekiem.

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un AS „Latvijas Gāze” nodibināja Gada balvu ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem gāzes un siltumtehnikas nozarēs un Gada balva sirds ķirurģijas un kardioloģijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumu attiecīgajā nozarē.

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un VAS „Latvijas Dzelzceļš” nodibināja balva ievērojamam zinātniekam vai dzelzceļa praktiķim par izcilu darbu veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā.

Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA “Exigen Services Latvia” izveidoja  profesora Eižena Āriņa balva informātikā, kuru katru gadu piešķīra kādam IT skolotājam.

Lai veicinātu sporta zinātni, sadarbībā ar Latvijas Sporta zinātnes asociāciju un LSPA nodibināja  balvu par ieguldījumu sporta zinātnes attīstībā.

Sadarbībā ar „Latvijas Avīze” -  tika organizēti konkursi „Jaunais skolotājs” un piešķirtas balvas un stipendijas. Par konkura laurētiem laikrakstā ievietoja plašus aprakstus par jauno skolotāju darbu, pieredzi   un ārpusdarba aktivitātēm.

Sadarbībā ar „DPA” vairākus gadus tika organizēts konkurss un 55 studentiem izmaksātas IT studiju sākuma (katram 1500 lati) stipendijas.

Sadarbībā ar SIA “Lattelekom” savulaik nodibināja balvas Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem telekomunikāciju nozarē un sociāli humanitārajās zinātnēs

Lai ieviestu novatoriskas mācību metodes un istrādātu metodiskos materiālus, laika gaitā 821 pedagogiem piešķirtas dažāda lieluma radošās stipendijas.

Kopā ar attiecīgām ministrijām, valsts un sabiedriskām organizācijām organizētas konferences: „Ārvalstu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā - realitāte un iespējas” (2011.), „Izglītības kvalitāte - kritēriji, vide” (2012.), „Ekonomika un izglītība” (2013.), „Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas”(2014.), „Karjeras iespējas profesionālajā izglītībā (2015.), „Kompetences izglītība – iespējas un risinājumi” (2016.), „Profesionālā izglītība Latvijā” (2019.), kopā aar LMT  konference „Quo vadis Latvijas izglītība” (2020.).

SIA "EM metodoloģijas" vadībā sadarbībā ar Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem (2008.-2009.) izstrādāts un ieviests visiem brīvu pieejams metodisks mācību palīglīdzeklis “Izpratnes lapa” (www.goerudio.com), kas saņēmis Latvijas ”Inovāciju balva izglītībā 2011”. Izpratnes veidošanu izmantojot palīglīdzekļa metodi LIF vadībā apguva septiņu valstu pedagogi ES 2 gadu projektos „Goerudio project” un „GoScience project”(2014.-2015. un 2018. -2019.).

LIF veicinājis autorus pievērsties mācību grāmatu izstrādei studējošiem, un izdevis vairākas grāmatas, t.sk.: „Finanšu pārvaldība”, „Biznesa vadības tehnoloģijas”, „Projekta menedžments”, “Darba vides risku novērtēšanas metodes”, “Personāla vadība”, „No atoma līdz ķīmiskam savienojumam”, „Menedžmenta autoritātes”, „Palīgs personāla speciālistam”, „Menedžmenta mazā enciklopēdija” u. c. Veikts plašs pētījums par Latvijas sporta attīstību laikā no pirmsākumiem līdz mūsdienām un izdota grāmata „Latvijas sporta apskats”.

Kopā ar Latvijas Olimpisko akadēmiju ir izstrādāta un sistemātiski tiek papildināta virtuālā enciklopēdija - „Latvijassports.lv” - par izcilākajiem Latvijas sportistiem, treneriem, sporta tiesnešiem, aktīvistiem, Latvijas sortistu panākumiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos.

LIF valdes locekļi un aktīvs pastāvīgi reaģē uz izglītības, politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem notikumiem Latvijā, publicē par tiem rakstus masu medijos, publiski izsaka savu viedokli. Informatīvie materiāli, praktiski padomi, ieteikumi un problēmu raksti sistemātiski tiek publicēti vietnē - „Izglītībasfonds.lv”.

 

 

 

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma