2020/2021. mācību gadā obligātos eksāmenus kārtoja: latviešu valodā - 14229, matemātikā - 14376, angļu valodā - 12513 izglītojamo, krievu - 1766, vācu - 30,  franču - 3. Obligātajos eksāmenos: Latviešu valodā vidējais vērtējums veidoja 51,3% (pērn 52,9%), matemātikā - 36,3% (35,4%), angļu valodā - 66,8% (70,0%), krievu valodā  -76,8% (73,3%), vācu valodā - 73,8% (74,5%), franču valodā - 76,1% (75,2%). Izvēles eksāmenos kārtotāju skaits ir neliels: bioloģijā vidējais vērtējums ir 50,2% (pērn 53,3%), fizikā - 48,8% (41,9%), ķīmijā - 55,3% (60,0%). Covid-19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmena saturs, skolēni eksāmenus pildīja speciālās atbilžu lapās, kuras iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža. Joprojām nav izmaiņu izvēles eksāmenu kārtotāju skaitā. Latvijas un pasaules vēsturi kārtoja - 1481 skolēns, bioloģiju – 1201, fiziku – 780, bet ķīmiju – 619. Tomēr būtiskākais ir izvēles eksāmenu kārtotāju skaits atsevišķās skolās.  Piemēram, Talsu novadā eksāmenu matemātikā kārtojuši - 186 skolēni , bet vēsturē - 3, fizikā -10, ķīmijā -3.  Pazīstamā Pierīgas skolā visus eksāmenu matemātikā kārtoja 41 skolēns,  bet ķīmiju - 2. Kādā Rīgas centra skolā eksāmenu matemātikā kārtoja 78, bet fiziku - 2, ķīmiju - 5. Savukārt, citā prestižā Rīgas skolā obligātos eksāmenu kārto 49 skolēni, bet fiziku -1, ķīmiju - 2 skolēni.

Iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka skolēnu zināšanu līmenis eksaktajos mācību priekšmetos joprojām ir zems, salīdzinājumā ar humanitārajiem mācību priekšmetiem. Lai runātu par pašreizējo situāciju skolās, izglītības projekts STEaMup.lv 6. oktobrī notika tiešsaistes ekspertu diskusija.


Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma