Latvijas skolēni starptautisko mācību priekšmetu olimpiādēs gūvuši godalgotas vietas un atzinības.  Par iegūtu 2. vietu trīs skolēni saņem naudas balvu 1425 eiro apmērā, par iegūtu 3. vietu 13 skolēni saņem naudas balvu 995 eiro apmērā, bet par iegūtu atzinību astoņi skolēni iegūst naudas balvu 710 eiro apmērā.

Augstākos sasniegumus izcīnījis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Matīss Kristiņš, kurš saņem naudas balvu par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un iegūto 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē. Naudas balvas saņem arī Huberts Zimackis - Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 1. kursa students, kurš izcīnija 2. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Nauris Prikšāns par iegūto 2. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kā arī Rūdis Freipičs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolnieks, par iegūto 2. vietu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē. Kopumā MK diplomu un naudas balvu saņems 18 matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas un ģeogrāfijas olimpiāžu uzvarētāji.

Ministru kabineta augstākos apbalvojumus par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanās procesā  saņems kopumā 36 pedagogi. Augstākos apbalvojumus par skolēnu sasniegumiem saņem Raivis Ieviņš - Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inese Lagzda un bijusī skolotāja Maruta Kusiņa.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma