Izglītības kvalitāti negatīvi ietekmējot mācību stundu kavējumi, ilgstoši trūkstoši skolotāji un apvienotās klases, uzsvēris Izglītības kvalitātes valsts dienests. Pgājušajā mācību gadā  45% skolēni bez attaisnojoša iemesla ilgstoši jeb 20 un vairāk mācību stundas semestrī neapmeklējuši skolu. Vidēji 35% izglītības iestāžu un 44% bērnudārzu ilgstoši trūkst skolotāju un atbalsta personāla. 17% mācību iestāžu nav pieejami nekādi atbalsta personāla pakalpojumi. Aptuveni 20% izglītības iestāžu atbalsta personāla likme ir mazāka par 0,5.

Būtiski atšķiroties skolēnu mācību sasniegumi ikdienā un valsts pārbaudes darbos. 30% izglītības iestāžu ir par 20-30% zemāki mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos, salīdzinot ar ikdienas mācību sasniegumiem.

Pagājušajā mācību akreditācija veikta 114 vispārējās izglītības iestādēs, 51 profesionālajā izglītības iestādē, 26 profesionālās ievirzes izglītības iestādē, kā arī novērtējusi profesionālo darbību 311 izglītības iestāžu vadītājiem. Izcilu kvalitātes līmeni uzrādījušas vien trīs profesionālās izglītības iestādes vienā kritērijā. 14% no visām vērtētajām izglītības iestādēm un kritērijiem saņēmušas novērtējumu "ļoti labi", 70% no visām vērtētajām izglītības iestādēm un kritērijiem ieguvušas vērtējumu "labi", 15% no visām vērtētajām izglītības iestādēm un kritērijiem ieguvušas vērtējumu "jāpilnveido", proti, ir būtiski trūkumi, kas tuvāko divu gadu laikā ir jānovērš.

No IKVD ziņām.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma