"Negribu skolēniem aplauzt spārnus!" saka konkursa "Jaunais skolotājs" uzvarētāja Danuta Eva Bite.

Danuta Eva Bite Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā nostrādājusi tikai divus gadus, taču paveikto darbu saraksts jau aizņem trīs lapas: skolotāja ne tikai māca dabaszinību un bioloģiju, bet arī koordinē projekta darbu tapšanu vidusskolā, ar audzināmo klasi piedalās visdažādākajos konkursos un pasākumos, kā arī sagatavo skolēnus dalībai mācību olimpiādēs. Plašais veikums un tik ieinteresētā attieksme pret darbu ir pamats D. E. Bites kļūšanai par Latvijas Izglītības fonda un "Latvijas Avīzes" rīkotā konkursa "Jaunais skolotājs" uzvarētāju.

"Man ļoti patīk tas, ko es daru. Nākas strādāt arī ārpus darba laika, bet tas nav svarīgi, jo gūstu lielu prieku no tā, ka skolēniem deg acis. Jūtos skolēnu novērtēta. Man ļoti patīk, ka darbs skolā ir izaicinājumiem pilns; es katru dienu sevi pilnveidoju, jo bez tā neiztikt. Man ir jābūt radošai un aktīvai katru dienu. Pat ja gadās, ka iepriekšējā dienā esmu ilgi strādājusi un atnāku sagurusi, jaunieši dod man spēku," stāsta konkursa uzvarētāja.

Arī vadīt projektu darbus vidusskolēniem ir izaicinājums, jo tas ir jaunums izglītības sistēmā. Jaunais izglītības saturs paredz – lai pabeigtu vidusskolu, jauniešiem jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs vai arī kāds radošs vai sabiedriski nozīmīgs projekts. Tas prasa lielu darbu, bet skolotājai jauniešu plāni jāievirza tā, lai darbs tiešam būtu paveicams. "Jaunieši vēlas īstenot lielas idejas, un es nedrīkstu aplauzt viņiem spārnus!" stāsta Danuta. "Viņi grib realizēt tik daudz, ka to nevar izdarīt viena gada laikā paralēli mācībām skolā."

Daiņa Bušmaņa foto, Ilzes Kuzminas raksts (sīsināts)

 

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma