Par Mums

Latvijas Izglītības fonds (LIF) dibināts 1990.gadā. Dibinātāji: Latvijas Universitāte, Organiskās sintēzes institūts, izdevniecība “Zinātne”, 2.pagarinātā dienas skola, Laikraksts “Izglītība”, laikraksts “Kultūras avīze”, fiziskas personas Romans Vitkovskis, Ilgvars Forands. LIF reģistrēts LR Tieslietu ministrijā.

Latvijas Izglītības fonds 1993.gadā 8.jūnijā reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā.

LIF 2005.gadā reģistrēts kā nodibinājums, pārņemot visas Latvijas Izglītības fonda tiesības, pienākumus, mantiskos un finanšu līdzekļus. Vienotais reģistra numurs: 50008018801.

LIF darbojas atbilstoši LR Biedrību un nodibinājumu likumam, saviem statūtiem un citiem LR normatīviem aktiem, kas attiecināmi un tā darbību.

Latvijas Izglītības fonda mērķi:

 1. sekmēt Latvijas sabiedrības izglītības līmeņa kāpumu, novatorismu, lai nodrošinātu valsti ar radošiem speciālistiem un izglītotu Latvijas iedzīvotājus viņu dzīves uzlabošanai svarīgās jomās;
 2. atbalstīt studējošo un jauno zinātnieku radošo spēju attīstību, izmaksājot stipendijas un konkursa prēmijas, sedzot studiju, prakses vai zinātnisko komandējumu izdevumus;
 3. organizēt apmācības kursu, seminārus, konferences un veikt pētījumus;
 4. izdot mācību literatūru, organizēt izstādes, metodiska rakstura pasākumus.

Savu mērķu īstenošanai :

 1. slēdz līgumus, izstrādā programmas, finansē pasākumus;
 2. pieņem Latvijas, ārvalstu, fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
 3. maksā stipendijas un konkursa prēmijas, sedz studiju, prakses un zinātnisko komandējumu izdevumus;
 4. veic saimniecisko darbību;
 5. organizē uzņēmumus un kopuzņēmumus, kā arī piedalās citu komercdarbību formējumu darbā;
 6. izveido mērķprogrammas, kuras darbojas atbilstoši LIF statūtiem un LIF valdes apstiprinātiem nolikumiem.

LIF struktūra:

 1. LIF pārvaldes institūcija ir Valde, kuru ievēl dibinātāji uz 4 gadiem 5 cilvēku sastāvā;
 2. Valde savā darbā apstiprina nolikumus, gada izdevumu tāmes, iesniedz ierosinājumus valsts, pašvaldību un nevalstiskām organizācijām;
 3. Valde uz 4 gadiem no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kurš tiesisks atsevišķi pārstāvēt LIF Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijās.

LIF Valdes sastāvs (apstiprināts un ierakstīts LR Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 27.decembrī).

 1. Andris Kangro - profesors
 2. Ilgvars Forands – profesors
 3. Romans Vitkovskis – līgumsabiedrības prezidents
 4. Jānis Ēriks Niedrītis - profesors
 5. Raina Vīra - asoc.profesore

LIF juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Latvijas Universitāte, Rīga, LV-1586. Reģ. Nr.50008018801. Konts:LV85HABA0140J03650501

LIF pasta adrese: Mālpils iela 9, Rīga, LV-1013; tālr.22065101; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma