Grāmatā apskatīti personāla vadības sociālie un psiholoģiskie aspekti. Tā dod izpratni un zināšanas par personāla vadības aktuāliem jautājumiem, iekļauj visus personāla vadības etapus – plānošanu, atlasi, adaptāciju, motivēšanu, vērtēšanu, karjeras plānošanu, izglītošanu. Apskatītas dažāda līmeņa vadītāju funkcijas un dotas to veikšanai nepieciešamās zināšanas. Dotas atbildes par vadītāja stilu, varu, līderību. Ievietotas darbinieku atlases un novērtējuma metodes. Apzināti un izvērtēti personāla darbību ietekmējošie faktori – konflikts, pārmaiņu vadība, stress, grupu loma organizācijas kultūra, organizācijas struktūra.

®2004,189 lpp.

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma