Grāmata par viesnīcas darbību

Latvijas Izglītības fonds izdevis grāmatu “Viesnīcas menedžments”, kurā apskatīts tūrisms kā sociāli ekonomiska nozare, jo kā liecina tūrisma statistikas dati, tad gan ārvalstu ceļotāju izdevumi Latvijā, gan Latvijas ceļotāju izdevumi ārvalstīs progresējoši pieaug.


 

Tūrisma potenciālais dinamisms objektīvi izvirza prasību paplašināt un kvalitatīvi pilnveidot ceļotāju izmitināšanas līdzekļus un vietas.Tūrisms ietekmē arī daudzu citu nozaru attīstību, tāpēc nepieciešams to identificēt ne tikai kā atsevišķu nozari, bet vērtēt tā kopējo ieguldījumu tautsaimniecībā.Dažādu veidu tūristu izmitināšanu nodrošina lielas un mazas viesu mītnes. Vieni speciālisti uzskata, ka pamatā viesnīcu biznesa tirgū valdīs viesnīcu korporācijas, kuru darbība vieglāk padodas regulatīvai ietekmei. Citi aizstāv pieņēmumu, ka mazās viesnīcas var nodrošināt specifisku un tikai tām raksturīgu piedāvājumu. Protams, pastāv atšķirīgas pārvaldības (menedžmenta) formas un metodes, īpaši attiecībā uz personāla profesionālai darbībai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Grāmatas 1. nodaļā aprakstītas tūrisma mītnes, to klasifikācija, standarta un sertifikācijas prasības viesnīcām, viesu mājām, kempingiem. Grāmatas 2. nodaļā doti ieteikumi kā noteikt viesnīcas misiju, izvirzīt mērķus un uzdevumus, kā veidot uzņēmuma identitāti, stilu, optimizēt viesnīcas organizatorisko struktūru, funkcijas, kā iekārtot viesnīcas telpas.3. nodaļā apskatīts mārketinga “mix” un specifisks tūrisma mārketings. Doti ieteikumi kā veikt tirgus izpēti, konkurenci, kā noteikt cenu, izvēlēties lojalitātes programmu, kā izmantot SWOT, PEST, SNV un citas analīzes metodes. Grāmatā ir praktiski ieteikumi kā veidot reklāmu un izvēlēties reklāmas veidu.Nodaļā par personālu doti ieteikumi kā izmantot profesiju klasifikatoru, profesiju standartu, kā izstrādāt darbinieku amata aprakstus, darba instrukcijas, darba procesa tehnoloģiju, kā motivēt un vērtēt personālu. Apskatīti viesnīcas darba vides riska faktori, darba aizsardzības preventīvie pasākumi, pirmās palīdzības metodes.Grāmatas 5. nodaļā par finanšu pārvaldību iekļauti biznesa plāna, viesnīcas finanšu izvērtējuma un budžeta izstrādes ieteikumi, kā arī doti priekšlikumi viesnīcas darbības ekonomiskajiem aprēķiniem.  Grāmatā ir sistematizēti viesnīcas pārvaldību regulējošie normatīvie akti.

 

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma