Cilvēka prātam, oriģinālām idejām, zināšanām ir un vienlaikus nav robežas jebkurā darbības jomā, tostarp menedžmentā.

Bieži vien idejas tiek uzskatītas par veiksmīga biznesa pavadoni vai tā rezultātu teorētisku pamatojumu. Ir rezultāts, un teorētiķi it kā meklē un atrod apstiprinājumu norisēm. Bet ir arī otrādi – zinātnieki izstrādā eksperimentāli pārbaudītu ideju un to kā jaunas zināšanas piedāvā praktiskai izmantošanai.

 

Ideju autori vairākumā gadījumu ir pasaules labāko biznesa skolu absolventi un viņu ieteikumiem ir būtiska vērtība. Vienlaikus menedžmenta idejas dod praktiķi, kuri mācījušies menedžmentu uz savas pieredzes bāzes. Agrāk praktiķi daļēji noliedza vai arī neapzinājās savu ideju teorētisko nozīmīgumu, bet šobrīd viņi dalās savā pieredzē un pamato tās saistību ar teoriju. Arvien vairāk teorētiskās nostādnes nākotnē kļūst par ikdienas praksi.

Grāmatas materiālus sakārtojot, izmantoti pasaulē atzītu organizāciju vadītāju, zinātnieku un citu autoru darbi, kā arī viņu darbu anotācijas, panākumu cilvēku biogrāfijas. Daļa materiālu ir apkopoti no žurnāliem un citiem avotiem.

Grāmatā publicēti B.Geita, H.Forda, A.Slouna, Li Jakoka, P.Drakera, T.Pitera un daudzu citu viedokli par aktuāliem menedžmenta jautājumiem

Grāmata var būt noderīga organizāciju vadītājiem, lai koncentrētā izklāstā iepazītos ar citu veikumu, idejām, panākumiem un paņemtu noderīgo savam darbam.

Materiālu savām studijām atradīs dažādās programmās studējošie, vispirms jau uzņēmējdarbības un tirgzinības nozarēs.

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma