Nodibinājums Latvijas Izglītības fonds


Reģ. Nr. 50008018801


Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1050

Pārskats par Latvijas Izglītības fonda 2019. gadā saņemtajiem ziedojumiem

1. LR Reģistrētās juridiskās personas Reģ. Nr. EUR
1, LIDO, AS 40003022654 2200,00
2, TILDE, SIA 40003027238 1100,00
3, Swedbank, AS 40003074764 2000,00
4, CEPLIS V.S., SIA 40003290690 1000,00
5, Atom Art, SIA 40003549367 1860,00
6, Baltic Communication Partners, SIA 40003661144 500,00
7, AC Sega, SIA 40003675657 485,00
8, SKYNET, SIA 40003748039 1000,00
9, Modul, SIA 40103174460 1200,00
10, Lightsoft solutions, SIA 40103408203 3370,00
11, Opes venit, SIA 40103666326 800,00
12, Robologic, SIA 40103716947 12515,00
13, AlmaTrans, SIA 40203063585 400,00
14, Conway Container Solutions, SIA 40203131241 2835,00
15, SONORA RW, SIA 50003986301 1000,00
16, TILTS, SIA 50103005351 1512,00

1. kopā
33777,00

2. Fiziskās personas (rezidenti)


2. kopā
8545,00

3. Fiziskās personas (nerezidenti)


3. kopā
0,00

4. Anonīmie ziedojumi


4. kopā
0,00

Saņemtie ziedojumi kopā:
42 322,00
Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma