Zinātne

Valdība apstiprinājusi prioritāros zinātnes virzienus 2018. – 2021.gadam, kā arī apstiprināti arī jaunie fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtības noteikumi.

Pamatojoties uz valsts attīstības nostādnēm, sabiedrības interesēm, sociālām un ģeopolitiskām pārmaiņām Eiropā, Izglītības un zinātnes ministrija ir izvirzījusi deviņus virzienus, kuros turpmākajos četros gados tiks fokusēts zinātnieku darbs. Īpaši izcelta drošība – gan energoapgādes, gan tehnoloģiju, gan sabiedrības jomā.

Prioritārie virzieni zinātnē no 2018. līdz 2021. gadam:

  • Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai;
  • Energoapgādes drošuma stiprināšana, enerģētikas sektora attīstība, energoefektivitāte, ilgtspējīgs transports;
  • Klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība, vide;
  • Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstībai;
  • Latvijas valstiskums, valoda un vērtības, kultūra un māksla;
  • Sabiedrības veselība;
  • Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai;
  • Demogrāfija, sports, atvērta, iekļaujoša sabiedrība, labklājība un sociālā drošumspēja;
  • Valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība.

Nākamgad kopējais valsts finansējums zinātniskiem pētījumiem pieaugs par 3,9 miljoniem eiro. Pētniecības projektus visās zinātnes nozarēs – dabas zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, inženierzinātnēs, zemkopības zinātnēs, sociālajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs uz līdzvērtīgiem noteikumiem vērtēs atsevišķos konkursos. Priekšroka būs iecerēm, kuras visprecīzāk saskanēs ar iedzīvotāju un valdības akceptētajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē nākamajiem četriem gadiem.

 

Labākie

Par 2017.gada Rīgas labāko sportisti atzīta tenisiste Aļona Ostapenko, par labāko sportistu - bokseris Mairis Briedis un par labāko sportistu ar īpašām vajadzībām - paravieglatlēte Diāna Dadzīte. Savukārt par mūža ieguldījumu sportā tika sumināts ilggadējais hokeja treneris Uldis Opitis.

Par Rīgas labāko sporta spēļu komandu atzīta basketbola komandu "TTT Rīga", savukārt Rīgas labākā komanda individuālajos sporta veidos  sporta deju dejotājiem Denisam Gudovskim un Megijai Dana Morītei. Par 2017.gada galvaspilsētas labāko treneri ir atzīta tenisa trenere Jeļena Jakovļeva. Nominācijā "Uzlecošā zvaigzne sporta" balvu ieguva vieglatlēte Anete Kociņa. Par gada notikumu šajā gadā atzītas sacensības "World RX of Latvia".

Nominācijā "Sporto visi kopā" balva  tika sporta pasākuma organizatoriem par aktivitāti, - "Lattelekom Rīgas maratons", kurā piedalījās 32 415 skrējēji no 70 valstīm.

 

Skolēns.lv

Darbu sācis jaunais interešu izglītības un mācību procesa veicināšanas portāls "Skolēns.lv". Portāls piedāvās iespējas un jauninājumus bērnu un jauniešu zināšanu, interešu izglītības un mācību procesa uzlabošanā,, lai nodrošinātu jauniešiem iespēju īstenot savu potenciālu, idejas, un sasniegt jaunus mērķus.

Jaunizveidotajā interneta vietnē var reģistrēties ikviens interesents, izmantojot tajā pieejamo pieteikuma formu. Portālā iespējams izveidot lietotāja profilu, ievietot sludinājumu sadaļā "Saņemt palīdzību mācībās", pieteikties un iegūt palīdzību mācību procesā, rakstīt un veidot emuāru, kļūt par sadarbības partneri un atbalstītāju, kā arī kļūt par brīvprātīgo un rīkot pasākumus jauniešiem un bērniem.

Jauno bezmaksas platformu izveidojusi biedrība "Skolēns LV", kuras dibinātāji  2017.gadā ir divi Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni. Platformā  vienuviet iespējams atrast jauniešus un motivētus vienaudžus, kas ir gatavi palīdzēt risināt dažādus neskaidros mācību procesa jautājumus. Projekta autori šo ideju īstenoja kā savu skolēnu mācību uzņēmumu. Līdz ar jaunā portāla izveidi, biedrība "Skolēns LV" plāno izveidot arī kursu ceļvedi par bērnu un jauniešu iespējām visā Latvijā.

 

 

Pasaule visiem

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā būtiski audzis personu invaliditāti skaits – patlaban tādu ir jau 168 000, tajā skaitā 8000 bērnu. Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām būtu jādrošina pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā.

Izglītības jomā šobrīd aktuālie pasākumi ir bērnu iekļaušana izglītības sistēmā, tajā skaitā, lai pārstruktūrētu izglītības programmas un bērni tajās piedalītos un nepaliktu ārpusē. Iekļaujoša izglītība ietver gan risinājumus, kas padara skolu un augstskolu vidi un mācību materiālus pieejamus audzēkņiem ar invaliditāti, gan īpaši sagatavotas mācību programmas un konsultācijas pasniedzējiem, gan arī īpašas nometnes, kas palīdz jauniešiem savstarpēji iepazīties un sadarboties, veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos vienaudžu sabiedrībā. Līdzšinējās nometnes ir pierādījušas, ka to rezultātā cilvēki ne vien lieliski saprotas pašā nometnes gaitā, bet arī pēc nometnes kļūst par mūsu vēstniekiem, stāstot par dažādām iekļaujošas izglītības iespējām.

Tāpat nodarbinātība - jāpārkārto subsidētās nodarbinātības sistēma, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem būtu ērtāk pārvietoties publiskajā ārtelpā.

Programmas iniciators ir Baltijas Arhitektūras centrs un Biedrība “Es Redzu”. Biedrības “Es redzu” darbība saistīta ar neredzīgo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Pamatā tiek meklēti veidi kā neredzīgajiem cilvēkiem un galvenokārt sabiedrībai parādīt, cik plašas ir neredzīgo cilvēku iespējas un kāds varētu būt šo cilvēku devums. Tiek pētīta pieredze gan neredzīgo bērnu un jauniešu integrācijas skolās un sabiedrībā, gan  neredzīgo iespēju īstenot savus sapņus un ikdienu padarīt maksimāli pilnvērtīgāku jomās. Tiek pētīta arī neredzīgo sabiedriskās integrācijas pieredze tepat Latvijā.

“Pasaule visiem Latvija” tika uzsākta 2016. gada septembrī. Tās pamatmērķis -uz 2020./2021. gada sākumu ieviest iekļaujošās izglītības pamatprincipus vismaz 15 skolās visā Latvijā.

Mēs esam pārliecināti, ka bērni un jaunieši ar invaliditāti var:

•           piedalīties sporta sacensībās,

•           iekļauties vienaudžu vidē,

•           veiksmīgi mācīties vispārizglītojošās skolās un universitātēs,

•           īstenot savu sapņus,

•           strādāt darbu, kas viņus aizrauj,

•           padarīt pasauli labāku.

2017. gada 2017. gada decembra sākumā Adventes laikā Rīgas Rātsnamā tiks atvērta ceļojošo fotoizstāde un uzsāktas apaļā galda diskusijas. Atklāšanās pasākumā piedalīsies uz foto attēlotas personas, programmas “Pasaule visiem Latvijā” notikumu dalībnieki. Tiks atzīmēta arī projekta “Suns īpašām bērnam” pirmā gadadiena un tiks prezentēts projekta un programmas kalendārs, kas ir veltīts 2018. – Suņa gadam.

Apbalvojums zinātniekam

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu - Lielo medaļu - un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš.

Akadēmiķis Jānis Visvaldis Bārzdiņš ir viens no datorzinātnes celmlaužiem Latvijā. Pateicoties viņa ilggadīgai nesavtīgai darbībai, Latvijas Universitātē (LU) pēdējās desmitgadēs ir izveidojusies spēcīga datorzinātnes skola, kuru atzīst un ciena nozares speciālisti visā pasaulē.

Profesors J. Bārzdiņš ir LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, ilgus gadus bijis šī institūta direktors. Kopš 1959. gada viņš ir pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultātē, kopš 1995. gada - LU profesors. Viņa vadībā apmācīti tūkstošiem informātikas un datorzinātņu nozares studentu, izstrādātas un aizstāvētas vairāk nekā 20 doktora disertācijas  datorzinātnēs.

Neskatoties uz cienījamo vecumu), Jānis Bārzdiņš joprojām aktīvi darbojas gan zinātnē, gan jaunās paaudzes izglītošanā, lasot lekcijas LU Datorikas fakultātē un vadot bakalaura, maģistra un promocijas darbus. Viņš ir uzskatāms par Latvijas vadošo speciālistu algoritmu teorijā, pēdējā laikā īpašu ieguldījumu devis datorizētās semantikas jomā, tai skaitā sekmīgi vadot valsts pētījumu programmas SOPHIS2. projektu. J. Bārzdiņa aktīvais zinātniskais darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu dabas un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes atpazīstamību pasaulē.

J.Bārzdiņš 1999. gadā kā pirmais saņēma A/s “Exigen Sevices Latvia” un  Latvijas Izglītības fonds ikgadēja balva  ievērojamiem zinātniekiem par izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs, informātikā.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma